18:00 | Viktor Vlach – Neúspěšný pokus o ideální Kuks

Vernisáž výstavy skic, návrhů a rozborů architekta Viktora Vlacha o Kuksu a dalších Sporckových stavitelských projektech.

Rentzovo muzeum barokního tisku Kuks. 

VSTUP ZDARMA.

 

Jak by mohl vypadat ideální Kuks? Jaká byla Sporckova stavební koncepce a jak by se v ní dalo pokračovat? Vernisáž výstavy skic, návrhů a rozborů architekta Viktora Vlacha o Kuksu a dalších Sporckových stavitelských projektech.

02.jpg (3.45 MB) 07.jpg (3.47 MB)

"Rok nebo dva po dokončení studia na pražské Akademii jsem se v Kuksu sešel s profesorem Emilem Přikrylem. Druhý den ráno, když si Emil čistil zuby v Labi, jsem ho přemlouval, aby téma Kuksu zadal svým studentům. Řekl mi, že na semestrální nebo roční práci je to příliš složité a obsáhlé, ale že to můžu zpracovat během tří let doktorského studia, to že bude tak akorát. Bohužel zůstalo pouze u roku přípravných prací, při kterých jsem si formou skic a záznamů snažil uvědomit široký záběr Sporckovy činnosti a historických souvislostí. Šlo spíše o vlastní vyjasnění zadání a utvrzení mého přesvědčení, co kde v Kuksu být nemůže, aby zůstala zachována jeho jedinečná koncepce. Na návrhovou fázi sbírám už deset let elán, energii a odvahu. Je to složité, Přikryl měl tehdy pravdu."

MgA. Viktor Vlach

Viktor-Vlach.jpg (70 KB)

Narozen 13.2. 1978 v Náchodě. Po Střední škole stavební, obor obnova památek v Náchodě, se odebral studovat Fakultu architektury v Praze. Z té přešel na Školu architektury Emila Přikryla na pražské Akademii výtvarných umění, kterou zakončil diplomovou prací Ideální Náchod. O několik let později se tamtéž pokoušel o doktorandské studium s tématem Ideální Kuks. S Vladimírem Vašutem a Erikou Vašutovou založil ateliér under-construction architects s.r.o., kde působí do dnes.

18:30 | Barokování vol. 1

Diskusně-přednášková kavárna s architektem Viktorem Vlachem. 

Rentzovo muzeum barokního tisku Kuks

VSTUP ZDARMA.

19:30 | La Bilancetta – Consert de differents oyseavx (Koncert rozmanitých ptáčků)  

Tři sta let staré notové zápisy komorních skladeb francouzských autorů 17. a 18. století v podání jaroměřského souboru staré hudby.

Rentzovo muzeum barokního tisku Kuks – sklepení.

VSTUPNÉ 100 Kč / 50 Kč.

CHCI!

 

Tři sta let staré notové zápisy komorních skladeb francouzských autorů 17. a 18. století (Estienne Moulinié, Sainte-Colombe, Marin Marais, Louis Couperin a další) ožijí prostřednictvím lidského hlasu, violy da gamba, houslí, hoboje, theorby a cembala. Zazní efektní, ale zároveň intimní hudba určená francouzské aristokracii i samotnému králi.

La-Bilancetta-Jaromer.jpg (8.23 MB)

účinkují:

Anežka Mišoňová – zpěv, hoboj

Jana Kovářová – housle

Anna Horká – viola da gamba

Milan Duspiva – theorba

Vlastimil Kovář – cembalo

Ladislav Horký – viola da gamba, barokní kytara, vedoucí souboru

Soubor staré hudby LA BILANCETTA

Založen v roce 2011. Zabývá se starou hudbou v širokém záběru od 12. do 18. století. Středověké programy obsahují hudbu ze španělských sborníků Cantigas de Santa Maria a Llibre Vermell, italských hudebních pramenů Codex Modena, Codex Mancini, Laudario di Cortona či francouzského rukopisu Chansonnier du Roi, ale i skladby z pramenů uchovaných v Čechách. Renesanční hudba je v repertoáru souboru reprezentována koncertní rekonstrukcí nešpor španělského skladatele Diega Ortize a skladbami ze španělských cancioneros 16. století. Skladby A. Falconieriho, S. Rossiho a T. Meruly tvoří páteř raně barokního italského programu a jména jako E. Moulinié, J.-B. Lully, M.-A. Charpentier, L. Caix d'Hervelois či M. Marais a další pak zastupují francouzskou hudbu 17. a 18. století.

calidus-fons.cz