PROGRAM FESTIVALU THEATRUM KUKS 2019

Vstupenky lze koupit v on-line předprodeji přes server GoOut.cz. Vstupenky budou v prodeji i na místě během festivalu ve festivalovém infocentru na nádvoří hospitálu Kuks (nelze platit kartou). Pro vaše pohodlí doporučujeme vstupenky zakoupit v předprodeji.

Kategorie vstupenek: Plné vstupné (dospělí) / snížené vstupné (studenti 15 - 26 let, důchodci 60+, děti 7 - 15 let a TP, ZTP a ZTP/P). Děti do šesti let (včetně) zdarma. Bezbariérově nepřístupné akce: Výlet na Sněžku (18. 8.), KALD DAMU: Raw (21. 8.), Bibliotheca XVII.    

Do 21. 8. 2019 do 23:59 lze zakoupit FESTIVALOVÝ PASS za jednotnou cenu 1200 Kč, který držitele opravňuje ke vstupu na veškeré produkce festivalu, vyjma představení DS Vrchlický Lakomec a jiní světci (22. 8. 2019, 19:30, Městské divadlo Jaroměř). Na toto představení je třeba vstupenku zakoupit zvlášť (Cena vstupenky 100/90/80 Kč. Předprodej od 6. 5. v Turistickém informačním centru Jaroměř, nám. ČSA 16, 551 01, tel. 491 847 220 vstupenky lze jen telefonicky zamluvit a vyzvednout až na místě.)

CHCI FESTIVAL PASS

neděle 18.8.

10:00 Sněžka
výlet
Vstup zdarma

"Statečný hrabě, před nímž si není jisto žádné místo, vyhrazené dosud temným silám, vyhnal pána Krkonoš z jeho království tím, že dal na Sněžce vztyčit kříž. Na paměť svého výstupu na Sněžku dal hrabě složit a vytisknout píseň na melodii kalvárské árie, nazvanou Rýbrcoul vyrušený ze svého klidu, aneb pamětihodná událost, jež se přihodila horskému duchu na Sněžce, zvanému Rýbrcoul dne 18. srpna 1729."


18. 8. 1729, tedy na den přesně před dvě stě devadesáti lety, vystoupal (tedy, byl vynesen) hrabě Špork na Sněžku. A nechal tam vztyčit kříž a pak k tomu složit písničku. Pojďme tuhle pamětihodnou událost oslavit sportovně a kulturně: společným výšlapem na Sněžku na počest hraběte Šporka! Možná cestou na Sněžku, možná až na jejím vrcholu přednesou v lehce zinscenovaném pojetí členové divadelního souboru Kolegium hraběte Šporka v režii Jaroslavy Holasové onu Šporkovu oslavnou píseň.
Sváču a pitíčko s sebou!   


ITINERÁŘ VÝLETU:

Následující itinerář výletu je pouze doporučující, každý může zvolit vlastní variantu!
My volíme trasu z Pomezních Bud, která je nejméně náročná. 

Autobus ze zastávky "Pec pod Sněžkou, aut.st." odjíždí v 9:39. V Peci pod Sněžkou můžete zaparkovat auto, doporučujeme zvolit tuto variantu, lanovka, kterou pojedeme ze Sněžky dolů, končí právě v Peci pod Sněžkou. Parkoviště v Peci pod Sněžkou najdete zde: pecpodsnezkou.cz/parkovani

 Setkáme se na autobusové zastávce v Peci pod Sněžkou v 9:20 (lepší je být na zastávce dříve kvůli velkému počtu turistů). Poznáte nás, nebojte.  

Dojedeme do zastávky "Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy," kde budeme v 10:07. Případně se lze tedy setkat v tento čas na autobusové zastávce Pomezní Boudy. Odtud vyrazíme směr Sněžka. 

Pokud chcete na Sněžku pouze vyjet lanovkou, doporučujeme vyrazit z Pece pod Sněžkou, kde lanovka začíná i končí, před 14:00 – plánované divadelní představení začne na vrcholu u Kaple sv. Vavřince v cca 14:30. 

! Vzhledem k velkému návalu turistů můžete na volnou lanovku čekat až dvě hodiny! Pokud chcete jet lanovkou, doporučujeme vyrazit s dostatečným předstihem!

Trasa má 6, 7 km a bude nám trvat normálním nezávodním, ale zároveň necouracím tempem 3,5–4 hodiny. Začátek trasy je do mírného kopce, lesem, s občasnými úchvatnými výhledy do krajiny. Po 3,3 km cesty se nachází Restaurace Bouda Jelenka, posledních asi 500 metrů před boudou si ale pořádně máknete do prudkého kopce. V boudě lze načerpat síly na dlouhý a náročnější výšlap do schodů (budou vám připadat nekonečné, ale věřte, jednou skončí!). Následující úsek cesty je převážně po hřebenu mezi borovicemi kleč a nijak těžký, navíc nabízí řadu zastaveníček na rozhlížení se po širých rodných lánech. Cílová rovinka před vrcholem je pravda trochu více do kopce. Ale ten výhled potom za to stojí. 

Předpokládaný čas dosažení vrcholu je tedy 14:00–14:30, budeme-li počítat s pauzou v Boudě Jelenka. Na vrcholu se odehraje v cca 14:30 divadelní představení Kolegia hraběte Šporka - inscenovaná oslavná píseň na Sněžku a její krásy.

Pokocháme se výhledem na česko-polské krajiny a vydáme se zase zpět. My doporučujeme zvolit variantu “lanovka”, která je sice malinko dražší, ale zážitek to je. Lanovka jede dolů cca 15 minut (snezkalanovka.cz). Návrat už je zcela individuální. 

středa 21.8.

15:30 pod kukským mostem
vernisáž
Vstup zdarma

U mostu míval hrabě Špork kdysi závodiště, vytvořené ze dvou řad celkem čtyřiceti trpaslíků spojených na obou koncích sochami medvěda a býka. Uprostřed oválu se nacházely obelisky s alegoriemi Pravdy a Spravedlnosti. Sochy trpaslíků vznikly podle cyklu kolorovaných rytin J. Callota (1592–1635) a údajně nesly rysy Šporkových nepřátel.

Vernisáž návrhů nových trpaslíků, které vytvořili studenti malby  Střední průmyslové školy kamenické a sochařské Hořice pod vedením MgA. Michaely Jezberové, Ph.D.

 


diskuze
Vstup zdarma

Diskuzně-přednáškové setkání s tajemníkem, historikem a kurátorem sbírky umění, grafiky a uměleckého řemesla v Muzeu města Ústí nad Labem Mgr. Václavem Houfkem o historii fenoménu soch a sošek trpaslíků.

 


17:00 refektář hospitálu Kuks
koncert
CHCI LÍSTKY

Kdo by neznal Claudia Monteverdiho. Svými inovacemi, na jeho dobu velmi moderními, přispěl ke zrodu barokního stylu, je považován za dovršitele madrigalu a za jednoho z tvůrců opery. Jeho hudbu ochutnáte v podání vokálního souboru EnRe a souboru staré hudby La Bilancetta.

Claudio Monteverdi (1567–1643), italský hudební skladatel z přelomu renesance a baroka. Působil na vévodském dvoře v Mantově a pak v Benátkách jako kapelník u sv. Marka. V jeho skladbách nalézáme jak prvky tradiční renesanční kompozice založené na přísném polyfonním vedení jednotlivých hlasů, tak prvky novátorské využívající zvukomalbu, expresivitu, citovost. Už za svého života čelil kritice za tyto novinky v hudbě, především za používání disonancí. Tato cesta se však v následujících obdobích osvědčila a dalo by se říci, že trvá dodnes.

Vokální soubor EnRe – Ensemble Reginaegradecensis (Ansámbl královéhradecký) tvoří převážně absolventi Hudební katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Spojuje je zájem o komorní hudbu staršího období, a protože v Hradci Králové žádné těleso tohoto typu nebylo, tak si jej na podzim 2017 založili. Zabývají se zejména interpretací skladeb Claudia Monteverdiho – motet, madrigalů a koncertantních madrigalů. Některé skladby zpívají a capella, v jiných je doprovází soubor staré hudby La Bilancetta.

Soubor staré hudby La Bilancetta byl založen v roce 2011. Zabývá se starou hudbou v širokém záběru od 12. do 18. století. Středověké programy obsahují hudbu ze španělských sborníků Cantigas de Santa Maria a Llibre Vermell, italských hudebních pramenů Codex Modena, Codex Mancini, Laudario di Cortona či francouzského rukopisu Chansonnier du Roi, ale i skladby z pramenů uchovaných v Čechách. Renesanční hudba je v repertoáru souboru reprezentována koncertní rekonstrukcí nešpor španělského skladatele Diega Ortize a skladbami ze španělských cancioneros 16. století. Skladby A. Falconieriho, S. Rossiho a T. Meruly tvoří páteř raně barokního italského programu a jména jako E. Moulinié, J.-B. Lully, M.-A. Charpentier, L. Caix d'Hervelois či M. Marais a další pak zastupují francouzskou hudbu 17. a 18. století.

WWW: https://calidus-fons.cz/?pg=home

ÚČINKUJÍ:
EnRe: Lucie Strejcová –  soprán | Veronika Kladivová –  soprán | Klára Grygerková – alt, varhanní positiv | Lucie Hrubešová –  alt, tenor | Lukáš Hrubeš – tenor, varhanní positiv | Lukáš Grygerek – bas, varhanní positiv, zobcová flétna, um. vedoucí
La Bilancetta: Barbora Mišoňová – cink | Vlastimil Kovář – cink, varhanní pozitiv | Jana Kovářová –  viola da gamba | Anna Horká – viola da gamba | Martina Horká – viola da gamba | Ladislav Horký – viola da gamba | Kamil Remeš –  theorba

PROGRAM KONCERTU
Adoramus te, Christe (Claudio Monteverdi)
Cantate Domino (Claudio Monteverdi) 
Sinfonia à 4 (Salomone Rossi)
Domine ne in furore tuo (Claudio Monteverdi)
Sinfonia (Emilio Cavalieri)
Claudio Monteverdi:
Cor mio, mentre vi miro 
Orfeo - Sinfonia k 3. dějství
Crudel! Perche mi fuggi?
Orfeo - Sinfonia k 4. dějství
Sfogava con le stelle
Orfeo – Moresca
Lamento della Ninfa
Fuge, anima mea, mundum
Christe, adoramus te à 5
Ecco mi pronta ai baci
Zefiro torna
T'amo, mia vita
Confitebor tibi, Domine


18:30 půda hospitálu Kuks
divadlo
CHCI LÍSTKY

Smrt, loutky a my. Člověk žijící, člověk umírající. “Co si necháte zahrát na pohřbu?”
Raw. Syrový, drsný, nezpracovaný, odřený, nezkušený, otevřený.

Klauzurní práce studentů KALD DAMU. Projekt vznikl ve spolupráci s organizací Cesta domů a je součástí katalogu Drama Label.  

Režie: Edita Valášková a Šimon Dohnálek
Scénografie: Rufina Bazalová
Hrají: Edita Valášková a Šimon Dohnálek

Pozor! Velmi omezená kapacita! Pouze pro 30 diváků!

Půda ve druhém patře hospitálu Kuks je novou festivalovou scénou. Půda přiléhá ke kostelu a bývalo to místo posledního rozloučení se životem umírajících chovanců hospitálu.

Do 2. patra se nelze dostat samostatně. Sraz v 18:25 u slunečních hodin na nádvoří hospitálu.

Délka představení: 35 minut.
Vhodné od 12 let.
WWW: https://www.dramalabel.com/raw?lang=cs


Výhled hraběte Šporka ze zámečku v Kuksu vedl přímo do hrobky, kde byla za věčným světlem uložena rakev jeho otce, generála Johanna Šporka. Koncert ctností a mariánského kultu napříč staletími v podání světově uznávaného dětského pěveckého sboru z Hradce Králové. Po koncertě společně navštívíme Šporkovskou hrobku a vzpomeneme na otce hraběte Šporka, od jehož úmrtí uplyne letos 340 let.

Účinkují: dětský pěvecký sbor Jitro
klavír: Michal Chrobák
sbormistr: Jiří Skopal

PROGRAM KONCERTU:
Gloria in excelsis Deo (Antonio Vivaldi)
Favete linguis singuli (Jan Campanus Vodňanský)
Pueri concinite (Jacobus Galus)
Kyrie eleison (Heng Badings)
Regina coeli (Johannes Brahms)
Ave Maria (Franz Biebl)
Ave Maria (Arvid Platpers) 
Liturgické zpěvy (Petr Eben)
Salve Regina (Petr Řezníček)
De amicitia (Petr Fiala) - cyklus pro ženský sbor na texty starověkých přísloví
1.    Nequisimi nominis est prodere amicum
      (Zradit přítele, to je vlastnost nejšpatnějšího člověka)
2.    Amicitia nisi inter bonos esse non potest
      (Přátelství může trvat jen mezi dobrými lidmi)
3.    Amicum an nomen habeas, aperit calamitas
      (Máš-li přítele opravdového, nebo jenom podle jména, to poznáš v neštěstí)
4.    Homo non soli sibi natus, sed patriae et amicis   
      (Člověk se nenarodil pro sebe, nýbrž pro vlast a přátele)
Deo Gratias (Ilja Hurník)                         

Délka koncertu: 45 minut

Královéhradecký dětský sbor Jitro založil v roce 1973 Josef Vrátil. Od roku 1977 stojí v jeho čele umělecký vedoucí a sbormistr Jiří Skopal. Od 80. let Jitro pravidelně uskutečňuje turné v mnoha evropských státech (Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Řecko, Španělsko, Velká Británie) a je účastníkem mezinárodních soutěží, na kterých získalo celou řadu významných ocenění. Mezi největší úspěchy patří vítězství v Llangollenu (Wales, 1988), v Nantes (Francie, 1989), v Leccu (Itálie, 1990), v  Xiamen (Čína, 2006, tři zlaté medaile) či v Sydney (2018). Od roku 1990 sbor uskutečnil patnáct turné po Spojených státech amerických, sedm po Japonsku, v roce 1993 koncertoval v Hong Kongu a v roce 2018 v Austrálii. Jitro pravidelně spolupracuje s rozhlasem, televizí, vydává CD. Repertoár zahrnuje díla vokální polyfonie, oratorní tituly, spirituály, úpravy lidových písní i soudobou tvorbu. Vystupuje na premiérových koncertech Asociace českých skladatelů koncertních umělců, je nositelem cen Českého hudebního fondu za interpretační výkony.

WWW: www.jitro.cz


Slavnostní zahájení 18. ročníku festivalu s divadlem, živou hudbou a rautem v barokním baru.

Geisslers Hofcomoedianten
Vratislav Levínský z Olešnice
TŘI ŽENY A ZAMILOVANÝ LOVEC
Svrbí mě Brandl! Inscenace k 350. výročí narození významného barokního malíře Petra Brandla (1668 – 1735).

„Není malíře od Rýna na východ slavnějšího nežli já. V střídmosti ať žijí ti, kterým Bůh nedal schopnost se radovat.“ Příběh muže, který mohl mít vše, kdyby… Podezřele současná hra z roku 1730 objevená v srpnu LP 2018 v lékárně U Granátového jablka v hospitálu Kuks. V hlavní roli: Brandl. Přebásnění textu: Levínský.

Autor hry: Vratislav Levínský z Olešnice
Režie: Petr Hašek
Dramaturgie: Helena Koblischková
Scéna: Ján Tereba
Kostýmy: Kristýna Šrolová
Pohybová spolupráce: Martin Talaga
Odborná poradkyně: PhDr. Andrea Steckerová, PhD.
Hrají: Martin Bohadlo, Petr Šmíd, Aleš Pospíšil, Eva Burešová, Michaela Váňová

Premiéra 25. 11. 2018 ve VILE Štvanice.
Partnerem inscenace je Národní galerie Praha.

Délka představení: 70 minut.
WWW: https://geisslers.cz/

21:30 | Slavnost v barokním baru s živou hudbou Musica per gaudium a občerstvením

Hudba má zvláštní těkavou povahu - písnička zazní, a je pryč. Některé z nich přesto přežijí klidně i stovky let a pořád mají dost energie, aby nás dojaly, rozesmály, rozplakaly, roztančily! Soubor Musica per gaudium hledá ve starých písničkách tuhle esenci nesmrtelnosti a znovu a znovu zkouší, zda se stará energie a nová existence v prostoru a čase potkají…

WWW: http://www.svcbajo.cz/mpg/


22:00 půda hospitálu Kuks
divadlo
CHCI LÍSTKY

Smrt, loutky a my. Člověk žijící, člověk umírající. “Co si necháte zahrát na pohřbu?”
Raw. Syrový, drsný, nezpracovaný, odřený, nezkušený, otevřený.

Klauzurní práce studentů KALD DAMU. Projekt vznikl ve spolupráci s organizací Cesta domů a je součástí katalogu Drama Label.  

Režie: Edita Valášková a Šimon Dohnálek
Scénografie: Rufina Bazalová
Hrají: Edita Valášková a Šimon Dohnálek

Pozor! Velmi omezená kapacita! Pouze pro 30 diváků!

Půda ve druhém patře hospitálu Kuks je novou festivalovou scénou. Půda přiléhá ke kostelu a bývalo to místo posledního rozloučení se životem umírajících chovanců hospitálu.

Do 2. patra se nelze dostat samostatně. Sraz ve 21:55 u slunečních hodin na nádvoří hospitálu.

Délka představení: 35 minut.
Vhodné od 12 let.
WWW: https://www.dramalabel.com/raw?lang=cs

čtvrtek 22.8.

koncert
Vstup zdarma

Historicky poučená hudební interpretace vybraných písní z rozsáhlého barokního kancionálu Slavíček rájský, který sestavil farář Jan Josef Božan. Vyšel tiskem V. J. Tybelyho roku 1719 v Hradci Králové v tehdy ohromujícím nákladu 12 000 kusů za vydatné finanční pomoci hraběte Františka Antonína Šporka a letos slavíme výročí 300 let od vzniku. 

Zpěvník 1-5tihlasých písní s doprovodem varhan, který obsahuje ohromující množství 833 českých písní, se rázem stal hitem: každý kostel, každá škola s ním pracovala, a to trvá vlastně až dodnes. Výběr dětských písniček, který byl oblíbenější více doma "při stole", nazvaný "Písnička známá," ovšem může žít a pomoci nám žít i dnes... 

Nádvoří Nového Adalbertina se nachází na adrese Velké náměstí 32, Hradec Králové, Pedagogická fakulta UHK. Jedná se o bývalou jezuitskou kolej. Po koncertě bude možnost navštívit místo, kde stávala Tybelyho tiskárna. 

-> do Smiřic, kde bude následovat varhanní koncert, se lze dostat autobusem ze zastávky "Hradec Králové, Pospíšilova" (cca 15 minut od Velkého náměstí) v 15:27 -> do Smiřic k městskému úřadu dorazí autobus v 15:56 (kaple se nachází 100 m od zastávky) 


16:30 Smiřice, kaple Zjevení Páně
koncert
CHCI LÍSTKY

Bach, Mysliveček, Maxant... Konfrontace mohutného a subtilního barokního zvuku v podání věhlasného klavichordisty. Po koncertě následuje komentovaná prohlídka kaple s oltářním obrazem Klanění Tří králů od Petra Brandla, kterou povede Mgr. Petr Arijčuk.

-> ze Smiřic do Jaroměře, kde bude v 19:30 následovat divadelní představení DS Vrchlický Lakomec a jiné světci, se lze dostat autobusem ze zastávky "Smiřice, Městský úřad " v 17:56 (zastávka je 100 m od kaple). Na zastávku "Jaroměř, železniční stanice" dorazí autobus v 18:15, divadlo je od zastávky cca 30 minut chůze.

Jaroslav Tůma se narodil v roce 1956. Je koncertním varhaníkem a profesorem Akademie múzických umění v Praze. Koncertuje i na cembale, klavichordu, pianoforte a dalších klávesových nástrojích. Věnuje se též hudební kompozici a publikační činnosti.

Vystudoval Pražskou konzervatoř u prof. Jaroslava Vodrážky a Akademii múzických umění v Praze u prof. Milana Šlechty (varhany) a prof. Zuzany Růžičkové (cembalo). Je nositelem prvních cen v soutěžích ve varhanní improvizaci v Norimberku v roce 1980 a v holandském Haarlemu v roce 1986, laureátem řady interpretačních varhanních soutěží, např. v Linci v roce 1978, v soutěži Pražského jara v roce 1979, v soutěži Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku v roce 1980 a mnoha dalších. Pravidelně účinkuje např. na festivalech Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Janáčkův máj v Ostravě a dalších domácích prestižních pódiích. Koncertoval téměř ve všech evropských zemích, také v USA, Kanadě, na Kubě, v Japonsku, Mongolsku, Jihoafrické republice, Singapuru atd. V Tůmově repertoáru se nacházejí stěžejní skladby českých i světových skladatelů v širokém spektru stylů od renesance až po 21. století. Na CD vydal kromě významných bachovských titulů (Dobře temperovaný klavír, Goldbergovy variace, Orgelbüchlein, Toccaty, preludia a fugy) např. Třicet šest fug pro pianoforte Antonína Rejchy, Eklogy Václava Jana Tomáška, varhanní sonáty Paula Hindemitha a několik CD s varhanními improvizacemi, z nichž zatím poslední nazvané Moje vlast je sestaveno z improvizací na témata Bedřicha Smetany. Věnuje se i kolektivní improvizaci. V letech 2015 - 2017 např. realizoval sérii hudebně-tanečních představení pod názvem Vyvolený aneb Řehoř na skále, kdy se stal inspirací pro pětici hudebníků, recitátora a tanečnici román Thomase Manna. Jaroslav Tůma je mj. autorem hudby k filmu dokumentaristy Pavla Kouteckého Proměny Pražského hradu, dvou sbírek varhanních skladeb na témata Adama Václava Michny (Svaté lásky labirynth aneb Česká mariánská muzika 2014 a Loutna česká 2016) a odborné publikace O interpretaci varhanní hudby s přihlédnutím k jiným klávesovým nástrojům (2016).

WWW: http://jaroslavtuma.cz/


Divadelní soubor Vrchlický Jaroměř
Molière
LAKOMEC A DALŠÍ SVĚTCI
Jak slastné je koupat se v penězích a jak nezbytné je tyto statky střežit? Nepřetržitě podezírat, stále bdít a neusnout. A jak nevýhodné je, když tomuto vyznání zkříží cestu třeba láska?

Hraje: DS Vrchlický Jaroměř
Režie: Jan Sklenář j. h.
Premiéra 30. 5. 2018
Délka představení: 2,5 hodiny s přestávkou
WWW: http://www.divadlojaromer.cz/udalosti/lakomec-a-dalsi-svetci-5/

VSTUPENKY: 100/90/80 Kč | Předprodej od 6. 5. v Turistickém informačním centru Jaroměř (nám. ČSA 16, 551 01  Jaroměř), tel. 491 847 220 (lze vstupenky jen telefonicky zamluvit a vyzvednout až na místě).


22:00 šapitó-DRAK
koncert
CHCI LÍSTKY

Bluegrassová kapela Malina Brothers se barokem běžně nezabývá. Přímo pro festival však upravili několik šporkovských árií, které představí v rámci výjimečného koncertu.  

Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva), kytarista Pavel a houslista Josef (Jimmy Bozeman & the Lazy Pigs), se společně sešli na pódiu v unikátním projektu nazvaném Malina Brothers, ke kterému přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku (Spirituál kvintet). Za několik posledních dekád se objevili jako hudebníci či producenti snad na všech důležitých albech žánru bluegrass u nás. Mj. spolupracovali s Robertem Křesťanem, Pavlem Bobkem, Věrou Martinovou, Charliem McCoyem (Bob Dylan, Elvis Presley) aj. Mají za sebou řadu koncertů v USA, natočili dvě řadová CD a právě představují nové album, na které přijala pozvání zpěvačka Kateřina García.

WWW: https://www.malinabrothers.cz/

pátek 23.8.

Diskuzně-přednáškové setkání, tentokrát o kancionálu Slavíček rájský. O historických souvislostech a významu tohoto kancionálu bude mluvit hudebník a přední odborník na autentickou interpretaci barokní hudby Michael Pospíšil. O možnostech moderního hudebního uchopení bude uvažovat skladatel a umělecký šéf Divadla rozmanitostí Most Tomáš Alferi, který v rámci festivalu vede hudební dílnu zabývající se právě současnou interpretací vybrané skladby z kancionálu.

WWW: ritornello.cz/cz/michael-pospisil


vernisáž
Vstup zdarma

Kdesi v lese se skrývá na těžko dostupném místě ještě jeden pramen léčivé kukské vody. Land-artový umělec Abbé Libansky se rozhodl jej zpřístupnit a vytvořit z něj kontemplativní místo, kde můžete spočinout a zamyslet se.

Abbé Libansky (1952) je fotograf, grafik a land artový umělec. Narodil se v Praze, od roku 1982 žije a pracuje ve Vídni. Zabývá se také výstavní činností nejen v Rakousku a v Čechách, ale i v zahraničí – jako např. Recycling Art (Curych), Československá fotografie v exilu (Praha), Borders in the Head / 200 Benešových hlav proti populizmu (hranice mezi Českou republikou a Rakouskem) nebo My Underground (Vídeň, Krakov, Tel Aviv, Jeruzalém, Drážďany, Varšava, Brusel, Praha, Mnichov). Na festivalu THEATRUM KUKS pravidelně vytváří land artovou instalaci BIBLIOTHECA, která oživuje Šporkovu knihovnu a nabízí festivalovým návštěvníkům nepřeberné množství různojazyčných knih.  

igkultur.at


14:30 louka pod hospitálem Kuks
prezentace rezidence
Vstup zdarma

Site-specific florální objekt z rostlinného materiálu, který se nachází v areálu Kuksu bez zásahu do krajinářského celku. Za použití letorostů, jednoletých výhonků, tráv a náletového porostu vznikne jedinečný floristický objekt, který bude viditelný z terasy hospitálu Kuks.

Inspirací k tomuto projektu slouží samotná příroda, která nejen v období baroka měla svou neodmyslitelnou úlohu jak v léčitelsví, tak v umění, jak to například můžeme pozorovat na výzdobě barokních interiérů i exteriérů. Pozemky barokních staveb, zámecké nebo klášterní zahrady se symetrickým dělením celku a symetrická průčelí staveb samy o sobě vytváří výrazný ornament. Tento odkaz barokní ornamentální tvorby bych reflektuje Tamás Vígh v podobě jednoho velkého ornamentálního objektu, který by ale svým monochromatickým barevným provedením odkazoval k současným floristickým / land-artovým přístupům.

Instalace vznikla exkluzivně pro festival THEATRUM KUKS.

WWW: http://www.tamasvigh.cz/

Tamás Vígh je autorem jednoho ze dvou vybraných projektů na letošní umělecký rezidenční pobyt na festivalu. Druhým vybraným projektem jsou studenti 2. ročníku KALD DAMU s loutkovou inscenací inspirující se tancem smrti. Nabídku uměleckých rezidencí nabízíme již druhým rokem. V roce 2018 se rezidence zúčastnily dva soubory: soubor 8 lidí složených ze studentů KALD DAMU a vznikla tak inscenace Šírání čirého jasného dne. Druhá tvůrčí skupina byla Ilegumova divadelní společnost, která vytvořila imerzivní site-specific projekt Alchymistická manufaktura hraběte Šporka. Inscenace jsou nyní aktivní součástí repertoárů obou souborů.


Tamás Vígh se v letech 2010 a 2011 zúčastnil mistrovství Slovenska ve floristice a v obou letech obsadit první příčku. V současnosti je majitelem floristického ateliéru v Brně a také členem hodnotících komisí národních i mezinárodních floristických soutěží.

(Autory fotografií jsou Tereza Ikon, Václav Mach, Vladimír Kiva Novotný.)


Bach, Purcell i Monteverdi! Komorní koncert barokních vokálních a instrumentálních skladeb. 

ÚČINKUJÍ:
Simona Jindráková – zpěv 
Jiřina Dvořáková-Marešová – cemballo
Alena Šístková – violoncello

Délka: 60 minut. 

PROGRAM KONCERTU

Suita č. 2 d moll – Preludium, Gigue, BWV 1008 (Johann Sebastian Bach, 1685–1750)
Et exultavit spiritus meus; Magnificat D dur, BWV 243 (Johann Sebastian Bach)
Kdo Bohu ve všem oddává se; chorálová předehra z Orgelbüchlein, BWV 599−644 (Johann Sebastian Bach)
I Attempt from Love's Sickness to Fly... (Henry Purcell, 1659–1695)
Hark the Ech'ing Air!; Orpheus Britannicus, arr. Benjamin Britten (Henry Purcell)
Toccata g moll (Johann Caspar Kerll, 1627–1693)
Lamento della Ninfa (Claudio Monteverdi, 1567–1643)
Sonata č. 3 – 1. Largo, 2. Allegro (Antonio Lucio Vivaldi, 1678–1741)
Lascia ch´io pianga; z opery Rinaldo (Georg Friedrich Händel, 1685–1759) 
Chaconne in F (Johann Caspar Ferdinand Fischer, 1656–1746)
Pur dicesti, o bocca bella (Antonio Lotti, 1667–1740)

Simona Jindráková (*1984) vystudovala zpěv na Konzervatoři Pardubice ve třídě pěvce Václava Zítka. Již během studií účinkovala v Pardubickém divadle a vokálně-instrumentálním souboru Rebelcanto. Následovalo studium hudební výchovy a německého jazyka na Hudební katedře pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a o rok později rozšířila svá studia o obor Hudební kultura a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání. Během šestiletého studia získala několik stipendií ke studiu zpěvu a německého jazyka na Universität Bayreuth, Katholische Universität Eichstätt a Technische Universität Dresden. V současné době je členkou barokního vokálně-instrumentálního souboru Ensemble Inégal, dua Flowers a divadelního souboru Geisslers Hofcomoedianten. Věnuje se také pedagogické činnosti v ZUŠ Klapkova v Praze a produkční činnosti v Hudebním divadle dětem.

Jiřina Dvořáková Marešová patří mezi nejzajímavější osobnosti mladé varhanní generace. Vystudovala hru na varhany na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Josefa Popelky a Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze pod vedením doc. Jaroslava Tůmy. Svá studia si rozšířila na Hochschule für Musik und Theater Hamburg ve třídě prof. Wolfganga Zerera, a také doktorským studiem na Hudební fakultě AMU v Praze disertační prací s tématem „Teoretické základy varhanní interpretace.“ Zde také nyní pedagogicky působí. Od roku 2015 je také pedagogem na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Během svých studií se účastnila mnoha zahraničních mistrovských kurzů (Německo, Francie, Rakousko, Polsko), zaměřených na stylovou interpretaci staré hudby a varhanní improvizaci Ačkoli vždy upřednostňovala spíše umělecké než soutěžní aktivity, v roce 2004 se stala jako jediná dívka finalistkou Mezinárodní soutěže ve varhanní improvizaci v rakouském Schläglu a v roce 2006 semifinalistkou mezinárodní interpretační soutěže Pražské jaro.

Vystupuje na mnoha mezinárodních hudebních festivalech (Smetanova Litomyšl, Teatrum Kuks, Festival barokních umění Český Krumlov, Český varhanní festival, Orlicko-kladský varhanní festival, Varhany znějící apod.) Je také vyhledávaným komorním hráčem. Spolupracuje s vynikajícími sólisty (např. I. Troupová, V. Veverka) a příležitostně s významnými hudebními tělesy (Hof-Musici, Praga Camerata, Ensemble Lucis, Collegium Marianum, Musica Florea, SOČR, ad.). V současné době se věnuje kromě interpretace především volné varhanní improvizaci. Účastní se společných uměleckých projektů s divadelními soubory (např. Národní divadlo, Švandovo divadlo ad.), tanečníky (+420 people, historické tance), výtvarníky a soudobými hudebními tvůrci.

Alena Šístková pochází z hudební rodiny. Violoncellu se začala věnovat ve svých šesti letech. Od roku 2010 studovala na Pražské konzervatoři u prof. Jaroslava Kulhana. Zúčastnila se dvou ročníků soutěže konzervatoří, na kterých získala 2. a 3. místo. Pod vedením prof. Jindřicha Pazdery se zúčastnila se smyčcovým kvartetem studentů konzervatoře mezinárodní soutěže Talents for Europe v Dolném Kubíně, kde získali 1. místo. Absolvovala také letní kurzy „Česko-francouzská akademie Telč“ u Michaely Fukačové a „Music Master Courses“ v Dobřichovicích u Emirhana Tunci. Během studia na Pražské konzervatoři se účastnila dvakrát masterclassu Jiřího Bárty. Dva roky působila v Akademii České filharmonie.V současné době je absolventkou bakalářského studia a navazuje do magisterského studia na Akademii múzických umění v Praze pod vedením prof. Mikaela Ericssona.


V inscenaci se setkávají dva barokní skladatelé Monsieur de Sainte-Colombe a Marain Marais. Žák přichází za mistrem s prosbou o hudební lekci, která se postupně stává lekcí životní.

Román Všechna jitra světa byl napsán na začátku devadesátých let dvacátého století původně jako scénář ke stejnojmennému filmu. Až později ho Pascal Quignard přepracoval na literaturu. Autorská inscenace studentů Katedry Alternativního a loutkového divadla DAMU, která vznikla v rámci rezidence na festivalu THEATRUM KUKS 2018 a za podpory DAMU. Inscenace je nyní součástí Nové sítě.  

Režie: Nina Jacques, Petr Erbes
Scénografie: Karolína Kotrbová, Klára Fleková
Produkce: Alice Kofláková
Hrají: Maelane Auffray, Lucia Čižinská, Sebastian Jacques, Petr Kolman, Vratislav Šrámek, Mélusine de Pas

Premiéra 23. 8. 2018
Délka představení: 80 minut.
WWW: http://8lidi.cz/


Geisslers Hofcomoedianten
Jecelín
ROBINSONI
Předpremiéra

Boj o přežití. Inspirováno Robinsonem Daniela Defoa, Shakespearovou Bouří a četnými survival filmy.

V bouři ztroskotá loď. Katastrofu přežijí dva muži. Kazatel puritán a komediální herec. Mají různé zkušenosti, odlišné názory a nevyřízené účty. Ale kazatel potřebuje posluchače a herec diváka. A oba potřebují přežít.

Režie a scénář: Zdeněk Jecelín
Dramaturgie: Helena Koblischková
Scénografie: Jitka Nejedlá
Hudba: Petr Hubík
Hrají: Dominik Linka, Václav Chalupa, Kristýna Matěj Dámová

Délka představení: 60 min.
WWW: https://geisslers.cz/


20:00 lapidárium hospitálu Kuks
opera
CHCI LÍSTKY

C. Monteverdi, O. Rinuccini, V. Zouhar, T. Hanzlík
L’ARIANNA
Volná rekonstrukce nedochované opery L’Arianna. Vzácný fragment obklopený a osvětlený novými vizuálně-hudebními vztahy. Příběh o ženě, která pro lásku přestoupí všechny zákazy, pokoří se a je následně svým milencem opuštěna na nehostinném ostrově.

Opera Claudia Monteverdiho (1567–1643) L’Arianna na libreto Ottavia Rinucciniho (1562–1621) byla provedena poprvé v Mantově, jako jeden z hlavních bodů oslav sňatku Francesca Gonzagy s Margheritou Savojskou, a to 28. 5. 1608. Do toho dne Mantova žádné tak velkolepé hudební představení nezažila, podle dobových svědectví ji mělo vidět na 6000 diváků. Významu příležitosti odpovídala i příprava. Monteverdi skládal L’Ariannu již na sklonku r. 1607 a na začátku února již byl téměř hotov. Role L’Arianny se po peripetiích ujala herečka Virginia Andreini Ramponi, uměleckým jménem Florinda, manželka slavného herce a dramatika G. B. Andreiniho, jehož divadelní společnost Comici fedeli v Mantově právě působila.

Původní Rinucciniho libreto je pro Ensemble Damian vodítkem k vyprávění příběhu o ženě, která pro lásku přestoupí všechny zákazy, pokoří se a je následně svým milencem opuštěna na nehostinném ostrově. Ve chvíli nejtěžší osobní krize, kdy se již loučí se životem, potkává boha vína, který z ní učiní svou manželku. Opera je rekonstruována na základě dobových pramenů roztroušených po archivech celé Evropy.

ÚČINKUJÍ:
Ariadna – Kristýna Vylíčilová (soprán)
Venuše, Dorilla – Dora Rubart-Pavlíková (soprán)
Amor, 1. rybář (původně posel), Bakchus – Martin Ptáček (kontratenor)
Apollon, Theseus – Filip Dámec (tenor)
Rádce, 2. rybář (posel), Jupiter – Jiří Poláček (bas)

Délka představení: 90 minut s přestávkou 

Od prvního veřejného vystoupení v roce 1995 se soubor Ensemble Damian zaměřuje téměř výhradně na autentickou interpretaci barokní a soudobé hudby. V první oblasti čerpá z bohatého fondu českých a moravských archivů, ve druhé spolupracuje převážně se skladateli Vítem Zouharem a Tomášem Hanzlíkem, který je zároveň uměleckým vedoucím souboru. Ensemble Damian má pohyblivý počet členů podle provozovaných skladeb. V největším obsazení dosahuje velikosti komorního orchestru a komorního sboru. Pro jeho vokalisty je příznačné používání rovného hlasu s přirozenou barvou nezatíženou vibrátem a jinými operními zvyklostmi. Pro interpretaci barokní hudby používá kopií dobových nástrojů. Soubor se rovněž snaží opouštět schéma klasické koncertní prezentace a koncipovat své programy do tematicky propojených ploch. Věnuje se převážně scénickému provádění barokních i soudobých oper. Cílem není historická rekonstrukce, ale živý a současný tvar, který je dobře srozumitelný širokému spektru diváků. V řadě projektů soubor kombinuje historické, moderní a netradiční nástroje. Soubor působí při Katedře hudební výchovy UP Olomouc.

Největším projektem Ensemble Damian v létě 2011 bylo účinkování na operním „maratonu“ Pražské barokní slavnosti, kde odehrál 72 představení. Od roku 2013 pořádá soubor obdobnou akci v domácím prostředí pod názvem Olomoucké barokní slavnosti. Vedle toho soubor pravidelně pořádá koncem roku festival Opera Schrattenbach, zaměřený na soudobé hudební divadlo. Soubor provozuje rozebiratelnou divadelní scénu Theatrum Schrattenbach a používá rozsáhlý depozitář originálních kostýmů.

WWW: http://www.ensembledamian.com/


22:00 sad v bylinkové zahradě
prezentace rezidence
Vstup zdarma

Jak udělat z umírání vrchol života? Autorská inscenace studentů Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU inspirovaná povídkovým cyklem Jakuba Demla Tanec Smrti. Inscenace vznikla exkluzivně v rámci rezidenčního pobytu na festivalu THEATRUM KUKS.

“Ale jak se mohlo státi, že najednou všichni okolo mne zmizeli? Výklad jest dvojí: buďto jsem nikdy nikoho nemiloval, takže až do této chvíle jsem nezpozoroval, že všichni už dávno okolo mne pomřeli - anebo příliš jsem všechny miloval, takže jsem neuzřel smrti, když tady řádila.”

Vydáváme se na mystickou cestu. Jakub Deml ve svých povídkách popisuje bezprostřední setkání se smrtí. Nazývá ji Milenkou, Sestrou či Důvěrnicí. Lze v našem světě, kde životy prodlužujeme, dojít k takovému poznání? Umíme smrt přijmout jako plnohodnotnou součást našeho života?

Tvůrci:
Režie: Eliška Říhová
Dramaturgie: Johana Bártová
Scénografie: Jakub Šulík, Tereza Havlová
Hudba: Jakub Šulík, Anuša Petr
Hrají: Leontýna Janků, Adam Páník, Václav Němec
Produkce: David Karban

Studenti 2. ročníku KALD DAMU jsou autory jednoho ze dvou vybraných projektů na letošní umělecký rezidenční pobyt na festivalu. Druhým vybraným projektem je florista Tamás Vígh. Nabídku uměleckých rezidencí nabízíme již druhým rokem. V roce 2018 se rezidence zúčastnily dva soubory: soubor 8 lidí složených ze studentů KALD DAMU a vznikla tak inscenace Šírání čirého jasného dne. Druhá tvůrčí skupina byla Ilegumova divadelní společnost, která vytvořila imerzivní site-specific projekt Alchymistická manufaktura hraběte Šporka. Inscenace jsou nyní aktivní součástí repertoárů obou souborů.


Medailonky tvůrců:

Eliška Říhová vystudovala Gymnázium Jižní Město v Praze. Poté studovala dva roky na Katolické teologické fakultě UK, a nyní studuje ve 2. ročníku režii-dramaturgii u L. Jiřičky a T. Procházky na KALD DAMU. Jako režisérka a autorka textu se podílela na inscenaci Přijímám (MeetFactory, 2017). V rámci školní tvorby vytvořila spolu s Jakubem Šulíkem rozhlasovou performance Robinson (2018) a opět jako režisérka a autorka textu maňáskovou pohádku Bao! Bao! (2019), která byla uvedena na OpenAir festivalu v Hradci Králové. Zatím poslední inscenace, na které spolupracovala, je vlastenecké kabaretní pásmo Člověk, ten nezměnitelný snivec, které bylo uvedeno v Obludáriu v rámci festivalu ARENA bratří Formanů.   

Jakub Šulík vystudoval Strednú školu úžitkového výtvarníctva v Kremnici na Slovensku, obor umelecké kováčstvo. Nyní studuje ve 2. ročníku scénografii u R. Smolíka na KALD DAMU. Spolupracoval na hudbě k divadelním představením Studia Damúza a Divadla Continuo. Dále se věnuje vytváření scénografie pro různé festivaly, např.: Floating castle festival (2017, 2018) či Kočí v Chotči (2018). Z jeho poslední tvorby stojí za zmínku pohádka Nejmenší ze Sámů (2019), která byla uvedena na festivalu v Erlangenu a výroba kostýmů, masek a loutek pro interaktivní hru v produkci Valdštejné lodžie s názvem Krabat.

Tereza Havlová vystudovala na Mendelově univerzitě v Brně obor Zahradní a krajinářská architektura. Nyní studuje ve 2. ročníku scénografii u R. Smolíka na KALD DAMU. Krajinářské architektuře se věnuje v rámci projektu na Pražské Quadrienale, pro které se spolužáky udělala zelenou střešní terasu. V rámci školní tvorby se podílela na objektové pohádce Brémští muzikanti (2019) a na hudebně-satirickém Kabaretu Krás (2019), které byl uveden na festivalu ARÉNA bratří Formanů. Kromě Tance smrti na Kuksu ji v létě čeká příprava lokálního divadelně hudebního festivalu Kočí v Chotči.

Anuša Petr studuje hru na violu na Konzervatoři Jaroslava Ježka a aktivně se věnuje divadelní hudbě - v roce 2018 složila a natočila hudbu pro divadelní hru Idomeneus v režii Jana Krmelja, která měla premiéru v Městském divadle Ljubljana. V prosinci 2018  hudebně doprovázela inscenovanou četbu hry Matka od Karla Čapka (Divadlo U Valšů, režie Vojtěch Nejedlý). Jako součást kvarteta natočila hudbu, kterou složil Sebastian Lang pro divadelní hru Rok na vsi (Divadlo pod Palmovkou, 2019). V současnosti jako spoluautorka a interpretka hudby účinkuje v inscenacích Višňový sad (Divadlo DISK, režie Aminata Keita) a Bílé noci (Divadlo Kolowrat, režie Vojtěch Nejedlý).

Adam Páník vystudoval Gymnázium E. Krásnohorské v Praze a následně SŠUAŘ tamtéž, obor umělecké řezbářství a restaurování. Nyní studuje ve 2. ročníku herectví u B. Mazúcha na KALD DAMU. V rámci školní tvorby se podílel na objektové pohádce Brémští muzikanti (2019) a na vlasteneckém pásmu Člověk, ten nezměnitelný snivec (2019), které bylo uvedeno na festivalu ARENA bratří Formanů. Několik let se také věnuje divadelní improvizaci a kolektivní i individuální hudební tvorbě.

Václav Němec vystudoval Střední školu Knih v Brně, kde se také věnoval amatérskému divadlu. Poté nastoupil na Vyšší odbornou školu hereckou v pražské Michli. Patřil do ročníku Otakara Koska, Jaroslavy Tvrzníkové a Miloše Horanského. Jako herec spolupracoval na studentských filmech a cvičeních FAMU a Vyšší odborné školy Michael. V současnosti studuje v 1. ročníku herectví u M. Bečky na KALD DAMU.

Leontýna Janků vystudovala Hudebně-dramatický obor na Pražské konzervatoři. Nyní studuje ve 2. ročníku herectví u B. Mazúcha na KALD DAMU. V rámci školní tvorby se podílela na maňáskové pohádce Bao! Bao! (2019) a na hudebně-satirické inscenace Kabaret Krás (2019), které bylo uvedeno na festivalu ARENA bratří Formanů. Již čtvrtým rokem je zpěvačkou v kapele Dirty Rudolph and His Inglorious Rock’n’roll Mates.

sobota 24.8.

10:00 před bistrem U Zlatého slunce
prezentace workshopů
Vstup zdarma

Jak vypadala „Já písnička“ před 300 lety? Loutky, humor, hudba! Jak se v 300 let starém kancionálu Slavíček rájský poBARO(k)CHNILI kurzisté hudební a loutkové dílny? Divadelně-hudební představení.


10:00 před kostelem Nejsvětější Trojice
divadlo pro děti
Vstup zdarma

Národní památkový ústav – tvořivé dílny na téma Ctnosti a Neřesti

1. Kresba uhlem v plenéru
Kresba detailů soch, dodržení správných proporcí podle tzv. vizování. Určeno pro pokročilejší výtvarníky.

2. Barevné baroko – (D)Omalovánky pro malé i větší
Dokreslování detailů soch, vysvětlení symboliky barev. Určeno pro menší výtvarníky.

3. Atributy Ctností a Neřestí M. B. Brauna
Poznávání Ctností a Neřestí, kresba jejich atributů, vysvětlení symboliky. Určeno pro větší děti i dospělé.

4. Barokní odívání
Zábava pro dvě ruce, nůžky a lepidlo. Tvorba barokních oděvů z filcu na papírové podložce. Určeno nejmenším dětem.


Hana Šromová – tři výtvarné po stopách Matyáše Bernarda Brauna a Ctností a Neřestí

1. hledání Matyáše: kniha inspirovaná dílem Matyáše Bernarda Brauna
Seznámíte se s dílem tohoto výjimečného umělce a vytvoříte si ojedinělou autorskou knihu, ve které nejen poznáte jeho tvorbu, ale zároveň jej dotvoříte k obrazu svému. Naučíte se techniku koláže, frotáže a asambláže.

2. Maska: Proč se lidé maskují? Co je přetvářka?
Popřemýšlíme o tom, v čem vynikáme, co raději nechceme odkrývat, za co by bylo lepší se schovat, a čím nebo kým bychom chtěli být. Z různých materiálů si vytvoříte masku superhrdiny, kterým bychom se chtěli stát. Využijeme různých materiálů a vytvoříme si osobité maskování.

3. Barokní světlo
Světlo bylo pro baroko velmi důležité: dokázalo dokonce vystihnout nitro člověka samého. Budete pracovat se světlem a pokusíte se vytvořit si obraz, který by vás mohl ukolíbat před spaním. Seznámíte se s fosforescenčními barvami, které zařídí krásné usínání.

V případě nepříznivého počasí se dílny přesouvají do šapitó "BarOko z ďůlku". 


divadlo pro děti
Vstup zdarma

Divadlo Dno, Klub Leitnerka
Jiří Jelínek
VELKÁ VLAKOVÁ POHÁDKA

Na zapadlém nádraží na konci světa sedí tři smutné zakleté výpravčí... širokorozchodná pohádka pro celou rodinu může začít! Mašiny, výhybky, návěstí, semafory a tunel v ceně!

Autor: Jiří Jelínek a Tereza Lexová
Režie: Jiří Jelínek
Hrají: A. Hřebíčková, T. Lexová, M. Jelínková a J. Jelínek 

Délka: 40 min. 
Rodinné představení. 


12:30 šapito BarOko z ďůlku
diskuze
Vstup zdarma

Diskuzně-přednáškové setkání. O řezbářském řemesle popovídá jeden z nejlepších českých řezbářů Jiří Nachlinger.


“Chci ti dát sbohem, zlý, falešný světe.” Nejstarší královéhradecký hudební tisk Martina Kleinwechtera z roku 1618 a další hudební klenoty 16. a 17. století. Koncert písní ve vícehlasých úpravách o posledních věcech člověka v novodobé světové premiéře.

V roce 1618 vyšel v Hradci Králové tiskem obsáhlý duchovní výklad vratislavského učence Caspara Raucha s názvem „Schatzkasten voller Clainodien“ (Pokladnice plná klenotů). Texty se obsahově váží na tématiku přípravy na odchod ze života. Na konci knihy je připojeno několik jedno až pětihlasých písní. Přílohu sestavil pilníkovský rodák a královéhradecký tiskař Martin Kleinwechter a vznikl tak nejstarší hudební královéhradecký tisk. Text skladby „Valet will ich dir geben, du arge, falsche Welt“ (Chci ti dát sbohem, zlý, falešný světe) napsal evangelický farář Valerius Herberger po zkušenosti z epidemie moru ve městě Fraustadt (Wschowa u Lešna) v roce 1613. Melodie a pětihlasé zhudebnění pochází od Melchiora Teschnera, píseň je s různými texty dodnes součástí kancionálů nejrůznějších vyznání v Německu i u nás. Koncert je věnován hudebnímu obsahu sbírky a společenským a hudebním souvislostem v česko-německém prostoru přelomu 16. a 17. století.

Soubor Dyškanti z Českých Budějovic se věnuje od svého založení v roce 1982 vokální hudbě minulých epoch. Těžiště repertoáru spočívá především ve vícehlasé hudbě 16. století z českých pramenů, ale celkový záběr je širší – od středověkého chorálu a vícehlasu po hudbu pozdního baroka. Soubor vede a za ediční přípravu repertoáru ručí hudební historik Martin Horyna.  

WWW: http://www.dyskanti.com/


15:00 pod slunečními hodinami na nádvoří hospitálu Kuks
divadlo
Vstup zdarma

Geisslers Hofcomoedianten
Koblischková, Hlaváč, Geisslers
JEDEM S MEDEM! – premiéra

Vaše ctnosti i neřesti na jednom voze

„Ať vír tě unáší,
ať v kole praskaj kosti,
v bělostném rubáši
sejdem se na věčnosti.“

Tři příběhy o činech hrůzostrašných, děsivých i bohumilých a jedné spravedlnosti. Od neřesti k ctnosti a naopak. Píseň kramářská, baladický minimuzikál a lidová loutková hra. Potulní komedianti a divadlo s velkými dřevěnými marionetami na voze. Třídílná pouliční inscenace na motivy kukských soch (Ctností a Neřestí a dalších) od Matyáše Bernarda Brauna. 

Část 1.: Píseň nová o strašlivé krutosti, kterou z bídy spáchala jedna vdova od Jaroměře, jak pak lidem potrestána byla a jak to s ní nakonec dopadlo.
Inscenovaná píseň kramářská

Část 2.: O panně, která tolika pokušením odolala, až k stáru marně toužila neřesti podlehnouti.
Baladický minimuzikál

Část 3.: Vzestup a pád Davida krále – příběh tuze naučný o přeslavném židovském králi Davidovi, moci a pokoře.
„Lidová“ loutková hra.

Režie: Petr Hašek
Scénář a dramaturgie: Helena Koblischková
Hudba: David Hlaváč
Loutky: Jiří Nachlinger
Scéna: Jitka Nejedlá
Kostýmy: Kristýna Šrolová

Hrají: Martin Bohadlo, Kateřina Bohadlová, Kristýna Matěj Dámová, Claudia Eftimiadisová

Předpremiéra: 27. 7. 2019, Moravský parnas J. G. Gettnera, Mikulov
1. premiéra: 24. 8. 2019, THEATRUM KUKS
2. premiéra: 22. 9. 2019, VILA Štvanice, Praha

Délka představení: 60 minut

Představení není primárně určeno pro děti.

Inscenace Jedem s medem! vznikla v rámci projektu „Socha loutkou – Divadelní park“, jehož hlavním výstupem je vznik Galerie loutek v divadelním prostoru Comoedien-Haus v Kuksu. Základ expozice tvoří loutky Jiřího Nachlingera podle cyklu soch Ctností a neřestí M. B. Brauna, které se představí v inscenaci. Projekt inicioval prof. Stanislav Bohadlo ve spolupráci s festivalem THEATRUM KUKS z. s. Inspirací projektu byl zápis českého loutkářství na seznam kulturního dědictví UNESCO.

 


17:00 kaple kostela Nejsvětější Trojice
koncert
CHCI LÍSTKY

Kytarový koncert mladého skladatele a muzikanta Lukáše Sommera.   

Lukáš Sommer je přední osobnost mladé skladatelské generace. Jeho tvůrčí záběr zahrnuje nejen hudbu klasickou, ale i aranžérskou činnost filmové a populární hudby a je také autorem unikátního autorského kytarového koncertu. Jako kytarista pravidelně koncertuje v České republice i v zahraničí (Milano, Modena, Drážďany, Berlín, Sagunto, Madrid, Ischia, Washington, Procida, Florencie, Liecester, New York, Amsterdam ad.). U prestižního vydavatelství William recording vyšlo jeho debutové album Savana! se souborem jeho kytarových skladeb, které představí na svém koncertě. V roce 2011 napsal na objednávku festivalu Pražské Jaro flétnový koncert Dopis otci a stal se tak nejmladším osloveným autorem festivalové historie. V roce 2017 zvítězila Sommerova skladba v prestižní mezinárodní skladatelské soutěži Concorso Novaro v italské Florencii. V lednu letošního roku jako historicky první český kytarista vystoupil sólově ve slavném Kennedy Center ve Washingtonu.

PROGRAM KONCERTU:

Hommaje a Jan Kaplický
Neopouštěj mě...
Píseň pro Lili
(Lukáš Sommer)

Preludium D dur
Menuet G dur
(Johann Sebastian Bach)

Bezvětří
Tramín
Windsurfing
(Lukáš Sommer)

Un Dia de Noviembre
(Leo Brouwer)

Suita ve starém slohu
(Intro, Rondo, Fuga, Pavana, Danza)
(Lukáš Sommer)

Sarabanda H moll, Andante C dur
Bourré E moll
(Johann Sebastian Bach)

Legenda o Viktorce
Variace na Over the Rainbow
Minutové Fandango
(Lukáš Sommer)

Délka koncertu: 50 min.

WWW: http://www.lukassommer.eu/


Divadlo DRAK
Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček
FAUST
Ó, Fauste, přešťastný na tomto světě býti máš! V barokních kontrastech, rozkročené mezi fraškou a tragédií, pokleslostí a moralitou, představíme malé i velké divadlo světa, a stejně tak i malý a velký svět divadla.

V této unikátní inscenaci vytvořené u příležitosti šedesátého výročí založení Divadla Drak se představuje celý soubor divadla, který připomene kočovnické, jarmareční kořeny tohoto divadla. A jaké jiné téma se více hodí pro oslavu loutkářského jubilea, než téma faustovské, které je s loutkovým divadlem neodmyslitelně spjato? Příběh doktora Fausta, který upsal svou duši ďáblu, se za staletí dočkal bezpočtu lidových loutkářských variací. K těm nejslavnějším – s úctyhodnými 273 reprízami – patří představení Johanes doktor Faust, které na prknech divadla Drak zinscenoval legendární Matěj Kopecký. Právě verze, jak ji podle loutkářských tradic, starých rukopisů a Matěje Kopeckého obnovil Prof. Dr. Jindřich Veselý, se nám stala východiskem pro inscenaci, která se odkazuje nejen k našim předchůdcům z řad kočovných lidových loutkářů, ale i k nejvlastnějším tradicím našeho divadla. Stylově v divadelním šapitó!


Scénář: Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček
Režie: Jakub Vašíček
Dramaturgie: Tomáš Jarkovský
Scéna: Kamil Bělohlávek
Kostýmy: Tereza Venclová
Loutky: Jiří Bareš
Hudba: Daniel Čámský

Premiéra 23. 6. 2018.
Délka 80 min.
Vhodné pro děti od devíti let.
WWW: https://draktheatre.cz/


Genet –  Bridel – König – Dohnal
DENÍK ZLODĚJE
Mysteriózní opera na texty Jeana Geneta a Bedřicha Bridela pro jednoho činoherce-zpěváka (Miloslav König) s hudbou Martina Dohnala v režii Jana Nebeského.

V roce 2019 uplynulo 400 let od narození českého barokního básníka a spisovatele Bedřicha Bridela.

Jean Genet se kočkuje s Bedřichem Bridelem, současná imaginace z okraje společnosti s imaginací barokní. Zvláštní a odvážné propojení deníků „prokletého“ dramatika, spisovatele a recidivisty Jeana Geneta, v nichž popisuje svou jedinečně sebedestruktivní filozofii zločinu a krásy, s významnou českou básnickou skladbou z doby baroka autora Bedřicha Bridela „Co Bůh? Člověk?“, nabízí provokující směs témat a jejich nečekané vazby. Narcistní a bezohledně infantilní deník plný rozkoše, strachu a vzdoru proti jakékoli autoritě, se překvapivě ladně vine k prudkému a horkokrevnému vyznání a zanícení Bridela, který leží u nohou svého Boha, jako Genet leží pod nohami toho kterého milence. V obou textech kypí příbuzná touha a volání, podobná horečka těla, které chce patřit. Splynout. Nalézt Ráj. Extrémní pnutí mezi tělem a duší, jejich svár v baroku mnohokrát popsaný, se naplňuje v činech a vztazích, žitých Genetem. Prožívání vlastní nízkosti, jako vědomě přijaté pozice, se přibližuje sladkému ponížení Bridela, který rýmuje jako děcko, v pravidelném rytmu a bez okras. „Já nad slámu, květ, seno,/ jako pléva jsem laciný,/ i nad žabí plemeno,/ špatnější, i nad luštiny;/ já pravdy stín zatmělý,/ nejsem něco, než nijakost,/ já jsem šat, střep zetlelý,/ mrcha, mrva, kůže a kost.“ Barokní zpěv střídají důvěrná, leč věcná sdělení prostituta a zloděje.

INSCENACE ROKU V CENÁCH DIVADELNÍ KRITIKY! | INSCENACE ROKU PODLE RESPONDENTŮ DIVADELNÍCH NOVIN! | HERECKÝ VÝKON MILOSLAVA KÖNIGA BYL OCENĚN V ANKETĚ DIVADELNÍCH NOVIN (sezóna 2016/2017) A V ANKETĚ CEN DIVADELNÍ KRITIKY! | MARTIN DOHNAL ZÍSKAL CENU DIVADELNÍ KRITIKY ZA HUDBU!

OBSAZENÍ
Miloslav König, Martin Dohnal (klavír)

INSCENAČNÍ TÝM
Výchozí idea: Tereza Marečková
Scénář: Miloslav König
Živá i nahraná hudba: Martin Dohnal
Kostýmy a rekvizity: Petra Vlachynská
Scénografie a režie: Jan Nebeský

Premiéra 12. 5. 2017
Délka představení: 80 minut bez přestávky.
Vhodné od patnácti let.
WWW: https://www.i-divadlo.cz/divadlo/masopust


21:45 před Hospodou Na sýpce
divadlo
Vstup zdarma

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř & soubor Desgirafes
NA ZDRAVÍ!
Přijde kostra do výčepu a povídá: „Hospodo, jedno pivo a hadr!“ Volně, někdy velmi volně, adaptováno či inspirováno povídkou Edgara Allana Poa Král Mor v překladu Františka Bíbla. „Náš lodivod už je zas jak kára…“

Performance dostala v krajských divadelních přehlídkách Čestné uznání za energické herectví a za pivní happening a byla poslána do národního kola přehlídky studentského divadla Mladá scéna v Ústí nad Orlicí.

Režie: Jarka Holasová a Desgirafes
Hrají: Karolína Novotná, Barbora Maksymovová, Alžběta Skořepová a Jan Kosejk


22:15 šapito BarOko z ďůlku
koncert
CHCI LÍSTKY

Kombinace tradičních a moderních hudebních žánrů. Hudba, co vás roztančí!

Kapela Tygroo vynalézavě kombinuje tradiční žánry jako klezmer a balkánskou hudbu s žánry moderními, jako jsou například funk a hiphop, ale také dubstep a další elektronická hudba. To vše hrají na akustické nástroje, především dechy a bicí, což kapele dodává velmi výraznou barvu a energii, jejíž vlny vás zanesou tu do New Orleans, tu na Guču nebo do Oděsy, tu zas do newyorského metra. Přijďte si poslechnout Klezmer-Funk, Balkan-Jungle, Jazz-Dubstep, Brasshouse, Cave Music, Trashdisco a kdo ví co ještě!

WWW: https://bandzone.cz/tygroo

neděle 25.8.

Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček
A DO TŘETICE VŠEHO
O třech přadlenách, Otesánek, Obušku, hýbej se! Tři pohádky, jak je vypráví starý orchestrion.

Z inscenace A do třetice všeho… se dozvíte, že bez práce nejsou svatební koláče, že kdo přespříliš rozmazluje svoje děti, ten riskuje, že jimi bude sněden, a že krást se opravdu, ale opravdu nevyplácí. Moudrost a půvab klasických pohádek se tu navíc snoubí s magií loutkového divadla, romantikou starých hracích skříní a nenahraditelnou energií živé hudby.

Inscenace A do třetice všeho… je určena nejmenším divákům a vychází z klasických pohádek, jak je zaznamenali Karel Jaromír Erben, Božena Němcová a další. Inspiruje se slavnou tradicí lidového loutkového a jarmarečního divadla či fenoménem kramářské písně a hledá pro ně nové, současné výrazové prostředky. Trojici příběhů, ve kterých magická trojka hraje trojnásobnou roli, tak budeme vyprávět podobně, jak to lidoví loutkáři dělají už po staletí. A přece jinak…

Režie: Jakub Vašíček
Dramaturgie: Tomáš Jarkovský
Výprava: Kamil Bělohlávek
Hudba: kolektiv

Premiéra 17. 1. 2015
Délka představení 50 min.
Pro děti od tří let.

WWW: https://draktheatre.cz/


Kdyby měl Špork kolo, jel by na něm z Kuksu až na Starý Ples!

Jezdíte rádi na kole a máte rádi divadlo, hudbu a baroko? Pojďte to spojit! Vyrazte s námi na cyklovýlet po romantické cestě nejen podél Labe. Cestou potkáte divadlo, koncert, hřbitov i sochařský ateliér. Děti vezměte s sebou!

Vstupenky je třeba zakoupit na každou akci zvlášť.  

Kolo a helmu si musíte zajistit a dopravit sami! Svačinky s sebou.    

Výlet (Kuks - Starý Ples) má 14,5 km a vede po cyklotrase, takže se nemusíte bát. Pro náročnější a kultury chtivé cyklisty může mít trasa i 24,6 km, pokud s námi na kole pojedou ze Starého Plesu do Heřmanic na představení Don Juan aneb Strašlivé hodování. ;-) 

Začneme v Kuksu pod kaskádovým schodištěm u mostu přes Labe s představením souboru Geisslers Hofcomoedianten – Malé příběhy velkého hraběte I, pokračujeme směr Pevnost Josefov, cestou se stavíme na hřbitově v Jaroměři, kde si prohlédneme sousoší Plačící žena od Matyáše Bernarda Brauna (a něco si k němu povíme). V Josefově nás čeká představení pro celou rodinu Valdštejnské imaginárium. Součástí komplexu Pevnosti je i ateliér vynikajícího sochaře Pavla Nováka (který je mimo jiné autorem jezdecké sochy T. G. Masaryka v Lánech), do kterého budete mít jedinečnou příležitost nahlédnout. Pak nasedneme a jedeme směr Starý Ples do běžně uzavřené kaple sv. Huberta, kde hornový ansámbl Za Rohem zahraje loveckou hudbu na lesní rohy. Kdo bude unavený, může jet domů, kdo bude mít síly dost, vyrazí s námi ještě do Heřmanic (ze Starého Plesu je to 10,5, km), kde vás čeká derniéra inscenace Don Juan aneb Strašlivé hodování souboru Geisslers Hofcomoedianten.

Trasa 24,6 km:

Kuks – Městský hřbitov Jaroměř: 6,2 km za 23 min
Městský hřbitov Jaroměř – Pevnost Josefov: 3,7 km za 15 min
Pevnost Josefov – kaple sv. Huberta, Starý Ples: 4,6 km za 17 min
Kaple sv. Huberta, Starý Ples – Heřmanice: 10,1 km za 39 min


divadlo
Vstup zdarma

B. Laufrová, H. Koblischková, Geisslers
MALÉ PŘÍBĚHY VELKÉHO HRABĚTE II
Divadlo pod sukní a na vysoké noze. Podívaná pro celou rodinu!

Ctnosti i malichernosti hraběte Šporka, jednoho z největších mecenášů umění barokních Čech a zakladatele lázní Kuks, v pouličním představení s chůdami a živými loutkami. Druhý díl “O podivné svatbě dcery hraběte Šporka” z plenérové trilogie z fiktivních deníků sekretáře hraběte Šporka podle knihy Berty Laufrové Život na Kuksu očima hofmistra Seemana.

Režie: Petr Hašek
Scénář: Geisslers na motivy Berty Laufrové
Dramaturgie: Helena Kebrtová
Scénografie: Jitka Nejedlá
Kostýmy: Jitka Nejedlá a Kristýna Šrolová
Hrají: Martin Bohadlo, Claudia Eftimiadisová, Petr Šmíd

Premiéra 24. 8. 2016
Délka představení 20 minut.
Vhodné pro děti od šesti let.

WWW: https://geisslers.cz/

> vyrážíme podél Labe do Jaroměře na městský hřbitov, kde se krátce zastavíme u sousoší Plačící žena od Matyáše Bernarda Brauna, dále pokračujeme do Pevnosti Josefov (Okružní 34) <

PROČ ZAČÍNÁME CYKLOVÝLET V KUKSU?

Barokní areál Kuks postavil hrabě František Antonín Špork na začátku 18. století. Na budování lázní, Comoedien-Hausu, zámku, hospitálu a dalších objektů, které zdobila umělecká díla vysoké kvality, se podíleli nejlepší mistři ve svých oborech. Tyto honosné kulisy naplňovalo živé umění z celé Evropy. Festival THEATRUM KUKS již po osmnácté navazuje na tuto tradici a opět vrací do Kuksu divadlo, hudbu, operu a další umění.

PROČ ZASTAVUJEME NA HŘBITOVĚ V JAROMĚŘI?

V nedaleké Jaroměři se na cestách do Kuksu zastavoval sochař Matyáš Bernard Braun. Našel si zde budoucí manželku, Marii Alžbětu Miseliusovou (1719, tedy před 300 lety), a zanechal tu jedinečné sochy. K nejcennějším patří Plačící žena (1730), která vznikla jako náhrobek Braunovy tchýně na zdejším hřbitově. Na zakázku města vytvořil na hlavním náměstí monumentální mariánský sloup. Originály soch jsou uloženy v lapidáriu Josefovské pevnosti, která je další zastávkou cyklovýletu.


15:00 Pevnost Josefov – Prachárna Bastionu I a podzemí
divadlo
CHCI LÍSTKY

Jiří Vydra a kol.
VALDŠTEJNSKÉ IMAGINÁRIUM
Pojízdný barokní kabaret oživlých obrazů a snů o Albrechtu z Valdštejna a tajemné stavbě Lodžii na okraji Jičína pro celou rodinu.

Fantaskní barokní divadlo zaměřené na život Albrechta z Valdštejna, odehrávající se na netradiční divadelní scéně multifunkčního divadelního vozíku v podobě malé Valdštejnské lodžie na kolečkách. Hudebně-divadelní koláž magických scén pojednává o Valdštejnově cestě za slávou, bitvách a slavnostech. Vyobrazuje jeho vztah k císaři, hvězdáři Keplerovi a představuje Valdštejnův sen o komponované krajině v Jičíně.

Autorské představení vychází ze stylizované pohádky O Albrechtovi a jeho krajině z knihy vydané v rámci projektu Krajinoleporelo. Pouliční představení využívá prvky výtvarného, loutkového a stínového divadla, pantomimy i zapojení diváků do hry.

Posádka pojízdného imaginária:
Štěpán Lustyk (student KALD DAMU)
René Vitvar (performer a divadelní technik)
Beata Bocek (polsko-česká zpěvačka a multiinstrumentalistka)
Autor projektu a osvětlovač: Jiří Vydra (kastelán Valdštejnské lodžie v Jičíně)

Valdštejnská lodžie je raně barokní stavba, kterou nechal na okraji Jičína vystavět Albrecht z Valdštejna. V současné době ožívá jako Kulturní imaginárium, neboli místo pro živou a alternativní kulturu.Tento projekt vznikl díky projektu Valdštejn rozvíjí česko-polskou kulturu a za podpory města Jičína.

Délka představení: 60 minut.
Vhodné pro děti od šesti let.

WWW: www.valdstejnskalodzie.cz

> po představení následuje prohlídka sochařského ateliéru Petra Nováka (autora jezdecké sochy T. G. Masaryka v Lánech) v umělecké kolii Bastionu IV, pak vyrážíme směr kaple sv. Huberta <

PROČ ZASTAVUJEME V PEVNOSTI JOSEFOV?

Pevnost Josefov byla vystavěna v letech 1780–1789 na příkaz císaře Josefa II. za účelem zabezpečení severní hranice Habsburské monarchie po ztrátě Kladska a Slezska ve válkách o rakouské dědictví (1740–1748). Pevnost vznikla na území města Ples, jehož obyvatelé byli vysídleni. Pevnost v průběhu staletí sloužila různým vojenským jednotkám, nikdy však nebyla využita k původnímu záměru, tedy obraně země proti vpádu nepřítele ze severu. Dnes má status městské památkové rezervace. Hrabě Špork se proměny města Ples v josefovskou pevnost nedožil, do těch míst však rád zajížděl a nedaleko nechal postavit kapli Sv. Huberta, nejstarší šporkovskou stavbu v regionu (1690).

 


17:00 před kaplí svatého Huberta, Starý Ples
koncert
CHCI LÍSTKY

Parforsní roh přivezl před 338 lety z Versailles do Čech hrabě Špork. Oslavme toto (ne)výročí koncertem šesti lesních rohů a tradiční lovecké hudby!  

Hornový ansámbl Za Rohem byl založen před osmi lety na Janáčkově akademii múzických umění v Brně studenty z hornové třídy prof. J. Petráše. V současné době jsou členové z velké části již absolventi a aktivní hráči, kteří se několikrát za rok setkají a nazkouší zajímavý repertoár pro netradiční obsazení. Soubor je složen ze šesti až osmi lesních rohů a výjimečně i jedné tuby. Repertoár je velmi specifický, jedná se většinou o aranžmá napsané na míru pro toto obsazení. Za Rohem se specializuje na hudbu filmovou, ale i swingovou a samozřejmě neopomíná zdůraznit historickou podstatu svých nástrojů a tradičně provádí Hubertskou mši a přibližuje posluchačům krásu lesního rohu.

WWW: https://www.facebook.com/HornovyAnsamblZaRohem

PROČ ZASTAVUJEME U KAPLE SV. HUBERTA?

Osmibokou kapli svatého Huberta postavil hrabě Špork v roce 1690 společně s loveckým zámečkem, který však již neexistuje. Sv. Hubert je patronem lovců a myslivců. Sám hrabě byl vášnivý lovec a v roce 1695 založil v Lysé nad Labem Řád sv. Huberta, jehož členy byli význační aristokrati a členství přijal dokonce i sám císař Karel VI. Současný Řád sv. Huberta v Kuksu přímo navazuje na tradici a hodnoty původního Řádu. K lovu patří hudba a nejlépe se hodí lesní roh, který Špork i s loveckými signály jako první přivezl z Francie do Čech.


Juanovsky zlá folklórní hra. Přijďte to prodrat naposledy!

Don Juan – postava, která rezonuje téměř ve všech evropských kulturách. Co se však stane, když „donjuanství“ dorazí i do zapadlé vesnice někde ve východních Čechách, kde se sjíždějí bývalé kamarádky na svatbu jedné z nich? Dámská jízda po letech má svoje kouzlo i svoje úskalí, ale rozhodně je tam potřeba všechno „prodrat“!

Donjuanovská stolní loutková hra s lidovými zpěvy, tanci, zvyklostmi a rčeními pro mladé, staré, citlivé i otrlé, slyšící i neslyšící, ale hlavně pro ženy! Český folklór v evropském měřítku!

Režie: Petr Hašek
Dramaturgická spolupráce: Otakar Faifr
Scéna: Geisslers Hofcomoedianten
Kostýmy: Kristýna Šrolová, Hana Stehlíková
Hudební aranžmá východočeských lidových písní a korepetice: Matija Solce
Drají: Michaela Váňová, Kristýna Matěj Dámová, Ivana Machalová, Marie Štípková, Václav Chalupa a Martin Bohadlo

Premiéra 15. 4. 2011
Délka představení: 55 minut.
WWW: https://geisslers.cz/

PROČ KONČÍME CYKLOVÝLET V HEŘMANICÍCH?

Malá obec Heřmanice je rodištěm velkého vojevůdce a vlivného politika Albrechta z Valdštejna (1583). Dodnes se zde dochoval zbytek zdi tvrze, kde Valdštejn přišel na svět. Tvrz nahradila sýpka, dnes malá vodní elektrárna na Labi. Již několik let se zde koná epilog festivalu THEATRUM KUKS a nebude tomu jinak ani letos. V tomto roce navíc uběhlo 385 let od zavraždění Valdštejna v Chebu. Kuks v době Valdštejna sice ještě neexistoval, ale ve Třicetileté válce bojoval ve službách císaře Ferdinanda také generál jezdectva Jan Špork, otec F. A. Šporka, který získal za zásluhy v boji šlechtický titul říšského hraběte.