Multižánrový festival THEATRUM KUKS

aneb Baroko, jak jej nečekáte!

THEATRUM KUKS je multižánrový festival barokního a barokem inspirovaného umění v jedinečném prostředí kukského areálu a okolí.

22. ročník festivalu se koná od 23. do 27. srpna 2023.

Organizátorem festivalu je Theatrum Kuks, z. s., který navazuje na tradici Kuksu jako hudebního, divadelního a uměleckého centra evropského významu s cílem vrátit do kulturní památky Kuks živé umění. Od roku 2020 provozuje Galerii loutek s unikátní sbírkou 50 marionet Jiřího Nachlingera inspirovaných Braunovými sochami. Během Letní loutkové sezony uvádí loutková představení hostujících umělců. Poskytuje rezidence a nabízí umělecké workshopy. Svými aktivitami stimuluje mezioborová setkávání a iniciuje zájem o baroko s přesahy do současného umění.

Theatrum Kuks je unikátní svým programem s vazbou na lokální kulturní dějiny, které připomíná a rozvíjí prostřednictvím uměleckých projektů (festival, výstavy, loutkářství) i zasazením do krajiny Kuksu. Veškeré naše aktivity soustředěné do letní sezony obohacují potenciál malé obce Kuks s velkým kulturním dědictvím evropského formátu. Zábavnou a zážitkovou formou popularizují baroko jako součást našeho běžného života a inspirují k vlastní kreativitě.

Jsme součástí platformy #novebaroko

Festivalový tým a kontakty najdete zde »

Festival THEATRUM KUKS založil v roce 2002 prof. Stanislav Bohadlo, významný český muzikolog a kulturní iniciátor, a zrodil se společně s hereckou společností Geisslers Hofcomoedianten, která pod vedením režiséra Petra Haška od počátku spoluvytvářela profil a inscenační poetiku „nového barokně-divadelního stylu“. Členové souboru Geisslers Hofcomoedianten převzali v roce 2017 produkčně-uměleckou organizaci festivalu.

Více o historii festivalu čtěte zde »