Něco málo z historie…

Divadlo v Kuksu začalo v roce 1697, kdy lázeňské hosty bavil s marionetou Pulcinella (Polizinello) loutkář J. Ch. Neumann s rodinou z Rumburka. Následující rok žádal Sporck hr. Liechtensteina, aby Neumanna propustil z poddanství do Kuksu. Hrabě Franz Anton von Sporck (1662 -1738) nechal roku 1702 ve své letní rezidenci v Kuksu postavit divadlo – Comoedien-Haus. Sporck coby "předbojník osvícenství" vytvořil na svých panstvích – ale zejména v Kuksu – jedinečný fenomén univerzálního průniku německé, české, francouzské a italské kultury s výrazným zastoupením divadla a opery. Byl první zástupce šlechty podporující profesionální cestující herecké společnosti, které vnesly do pražské (kukské) kultury novou dimenzi světského a komického.

9.-Maly-pohled-na-Kuks-1724.jpeg (156 KB)kuks-dobova-rytina.jpg (684 KB)

Zapomenutý fenomén uměleckých vizí hraběte F. A. Sporcka o spojení barokního divadla, opery a hudby s komponovanou barokní krajinou v celém areálu bývalých lázní Kuckus-Baade v labském údolí probouzí projekt Theatrum Kuks. Ten nastartoval prof. Stanislav Bohadlo prvním (nultým) ročníkem roku 2002 právě u příležitosti třísetletého výročí otevření Sporckova činoherního divadla Comoedien-Haus v Kuksu. Stanislav Bohadlo, významný český muzikolog, odborník na baroko a kulturní iniciátor v Kuksu, byl ředitelem festivalu až do roku 2016, tedy celých patnáct let. Od roku 2017 převzala vedení jeho dcera Kateřina Bohadlová a Petr Hašek.

 

Dosavadní výklad Kuksu přehlížel bezprostřední spojení Kuksu s významnými barokními skladateli, jako byli Antonio Vivaldi, Antonio Bioni či Johann Sebastian Bach, či Janem Adamem z Questenberka, který se svou výraznou mecenášskou a„kulturně-manažerskou“ činností významně podepsal na nedalekých Jaroměřicích. Drážďany, slezští básníci, textaři, libretisté, tiskaři či nově objevovaný sporckovský činoherní repertoár německých kočovných společností, který vycházel z dědictví italské commedia dell´arte (H. Rademin: Amor Tyran; Atalanta; A. Zeno: Andromache, Dominique – Romanesi: Hráč,...) – to vše je pro současnou interpretaci významu Kuksu velmi důležité. Festival Theatrum Kuks se snaží na všechny tyto důležité souvislosti již šestnáct let upozorňovat.