Program festivalu Theatrum Kuks 2020

Vstupenky lze koupit v on-line předprodeji přes server GoOut.cz. Vstupenky budou v prodeji i na místě během festivalu ve festivalovém infocentru v Rentzově muzeu (nelze platit kartou). Pro vaše pohodlí doporučujeme vstupenky zakoupit v předprodeji.

Otevírací doba infocentra po dobu festivalu je: středa 12-14 a 15-19 hodin, čtvrtek 11-20 hodin, pátek 10-12 a 13:30-19, sobota 10-19, neděle 9-18.

Kategorie vstupenek: Plné vstupné (dospělí) / snížené vstupné (studenti 15 - 26 let, důchodci 65+, děti 7 - 15 let a TP, ZTP a ZTP/P). Děti do šesti let (včetně) zdarma.

Chcete-li se stát novodobým mecenášem umění, můžete nás podpořit nákupem festivalového passu Maecenas za cenu 4200 Kč. Ten vám zaručí vstup na úplně všechna představení.

V případě problémů se můžete obrátit na šéfku naší pokladny Terezu Balladovou, jejíž e-mail je vstupenky@theatrum-kuks.cz.

sobota 15.8.

18:00 Pevnost Josefov, Prachárna Bastionu I.
divadlo
Vstup zdarma

„Ať vír tě unáší, ať v kole praskaj kosti, v bělostném rubáši sejdem se na věčnosti.“ Vaše ctnosti a neřesti na jednom voze!

 Tři příběhy o činech hrůzostrašných, děsivých i bohumilých a jedné spravedlnosti. Od neřesti k ctnosti a naopak. Píseň kramářská, baladický minimuzikál a lidová loutková hra. Potulní komedianti a divadlo s velkými dřevěnými marionetami na voze. Třídílná pouliční inscenace na motivy kukských soch (Ctností a Neřestí a dalších) od Matyáše Bernarda Brauna. 

Začneme inscenovanou kramářskou Písní nové o strašlivé krutosti, kterou z bídy spáchala jedna vdova z Jaroměře, jak pak lidem potrestána byla a jak to s ní nakonec dopadlo. Pokračovat budeme baladickým minimuzikálem O panně, která tolika pokušením odolala, až k stáru marně toužila neřesti podlehnouti. A na závěr vám předvedeme „lidovou“ loutkovou hru Vzestup a pád Davida krále, příběh tuze naučný o přeslavném židovském králi Davidovi, moci a pokoře. A ano, to všechno bude na jednom voze!

Nezávislý divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten již po devatenáct let spojuje moderní umění s barokním, komické s tragickým, vznešené s přízemním. Jeho představení jsou Grandiózní, Energická, Inteligentní, Smyslně Svůdná, Laskavá, Empatická, Rytmická, Strhující, Hravá, Okázalá, Fantastická – a především komediální! K barokní inspiraci přistupují s autorskou svobodou, mísí původní s novým a činohru se zpěvohrou, loutkohrou i tancem. Svá představení pravidelně uvádí v pražské Vile Štvanice.

REŽIE: Petr Hašek

KOSTÝMY: Kristýna Šrolová

SCÉNÁŘ A DRAMATURGIE: Helena Koblischková

SCÉNA: Jitka Nejedlá

LOUTKY: Jiří Nachlinger

HUDBA: David Hlaváč

HRAJÍ: Kateřina Bohadlová, Kristýna Matěj Dámová, Claudia Eftimiadisová, Martin Bohadlo

Premiéra: 24. srpna 2019

Délka: 60 minut

neděle 16.8.

18:00 Dvůr Králové nad Labem, před Hankovým domem
divadlo
Vstup zdarma

Divadlo pod sukní a na vysoké noze!
Ctnosti i malichernosti hraběte Šporka, jednoho z největších mecenášů umění barokních Čech a zakladatele lázní Kuks, v pouličním představení s chůdami a živými loutkami. Plenérová trilogie z fiktivních deníků sekretáře hraběte Šporka podle knihy Berty Laufrové Život na Kuksu očima hofmistra Seemana. Podívaná pro celou rodinu!

Touto trilogií děkujeme našemu největšímu mecenáši – i tři sta let po jeho smrti stále spravujeme jeho dědictví!

Představení se skládá ze tří částí:

18:00 Díl 1.: Ješitný hrabě

18:30 Díl 2.: O podivné svatbě dcery hraběte Šporka

19:00 Díl 3.: Hrabě Špork a černí sousedé

Nezávislý divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten již po devatenáct let spojuje moderní umění s barokním, komické s tragickým, vznešené s přízemním. Jeho představení jsou Grandiózní, Energická, Inteligentní, Smyslně Svůdná, Laskavá, Empatická, Rytmická, Strhující, Hravá, Okázalá, Fantastická – a především komediální! K barokní inspiraci přistupují s autorskou svobodou, mísí původní s novým a činohru se zpěvohrou, loutkohrou i tancem. Svá představení pravidelně uvádí v pražské Vile Štvanice.

REŽIE: Petr Hašek

DRAMATURGIE: Helena Koblischková

SCÉNOGRAFIE: Jitka Nejedlá

KOSTÝMY: Jitka Nejedlá a Kristýna Šrolová

HRAJÍ: Martin Bohadlo, Claudia Eftimiadisová, Petr Šmíd, Bartoloměj Veselý

Premiéra: 24. srpna 2016

Délka: 3x 20 minut

středa 19.8.

Braunovy sochy proměněné v loutky poprvé! A k tomu dokument Miloslava Kučery, loutkové představení Geisslers Hofcomoedianten a vernisáž projektu Virtuální ctnosti a neřesti!

Přijďte s námi oslavit otevření Galerie loutek Jiřího Nachlingera, unikátního projektu, který připomíná počátky východočeského loutkářství a přímo naplňuje závazek spojený s jeho zařazením mezi nehmotné památky UNESCO. Kukský Comoedien Haus se po 300 letech opět stal bijícím srdcem místního kulturního života a kromě divadelní scény nabízí i expozici Braunova socha loutkou s celkem padesáti autorskými díly.

Součástí kolaudace bude také krátký dokument Miloslava Kučery mapující vznik galerie a práci Jiřího Nachlingera, jemuž se podařilo vdechnout sochám Matyáše Brauna život. A abychom viděli, že loutky skutečně živé jsou, Geisslers Hofcomoedianten nám při této příležitosti na barokním voze Carro Commediale předvedou divadelní moralitku s názvem Ctislava pojednávající o tom, že vyhýbat se pokušením příliš dlouho nenese vždy ovoce.

A aby to nebylo málo, proběhne zde také vernisáž projektu festivalového rezidenta Vojtěcha Žáka Leischnera Virtuální ctnosti a neřesti, která vzala Braunovy sochy ještě dál – do virtuální reality! Animace vychází z atributů jednotlivých soch a využívá je jako inspiraci pro současné pojetí. Zážitek je doplněn o prostorovou hudbu do sluchátek, která dodá každé ze soch jedinečný hlas. Tuto výstavu vždy pro jednoho diváka bude následně možné zhlédnout po celou dobu festivalu během otevírací doby Galerie loutek.

Braunovy sochy zkrátka konečně ožívají!

Z důvodu kapacitního omezení je nutné požádat o rezervaci míst na vstupenky@theatrum-kuks.cz.


18:15 parčík pod hospitálem Kuks
vernisáž
Vstup zdarma

Abbé Libansky opět oživí Šporkovu knihovnu tematickou instalací!

Letos se rozhodl vyjít z výjevu na mincích hraběte Šporkka, buku obloženého knihami, který doslova překypuje šporkovskou symbolikou. „Fagus“, latinský výraz pro buk, je zároveň kryptogramem jména Franz Anton Graf von Sporck. Německá označení pro buk a knihu jsou téměř totožná – „Buch“ a „Buche“. Buk obestavěný knihami symbolizuje spojení moudrosti, učení a duchovní síly se silou fyzickou. Strom chrání duchovní sílu konstrukcí svého kmene a knihy svou moudrostí zase chrání buk. Zhmotníme na chvíli knihami jednomu kukskému buku jeho duchovní podporu. A Šporkovi jeho vizi spojení síly a ducha.

Abbé Libansky (1952) je fotograf, grafik a land artový umělec. Narodil se v Praze, od roku 1982 žije a pracuje ve Vídni. Zabývá se také výstavní činností nejen v Rakousku a v Čechách, ale i v zahraničí – jako např. Recycling Art (Curych), Československá fotografie v exilu (Praha), Borders in the Head / 200 Benešových hlav proti populizmu (hranice mezi Českou republikou a Rakouskem) nebo My Underground (Vídeň, Krakov, Tel Aviv, Jeruzalém, Drážďany, Varšava, Brusel, Praha, Mnichov). Na festivalu THEATRUM KUKS pravidelně vytváří land artovou instalaci BIBLIOTHECA, která oživuje Šporkovu knihovnu a nabízí festivalovým návštěvníkům nepřeberné množství různojazyčných knih.  


Oslavme císaře pána! Koncert barokních skladeb věnovaných Ferdinandu III.

Vydejte se s námi do 1. poloviny 17. století, po stopách skladatelů, kteří svou hudbou oslavovali rakouského císaře Ferdinanda III. Panovník, který během třicetileté války převzal velení rakouské armády po věhlasném Albrechtu z Valdštejna, bojoval proti kardinálu Richelieuovi i Mazarinovi a nakonec se proti své vůli stal „císařem míru“, stál také za vrcholem italského vlivu v rakouské kultuře. V přelomové době, kdy se společnost přesouvala od aristokratického života s renesančním duchem ke dvorské kultuře baroka, skládali hudbu přímo pro císaře i nejvýznamnější barokní skladatelé, například Claudio Monteverdi či Giovanni Battista Buonamente. V rámci koncertu ale zazní také jedna ze skladeb, kterou pod vedením dvorního kapelníka Giovanniho Valentiniho složil sám císař.

Soubor Capella Ornamentata založil v roce 2007 hráč na cink Richard Šeda. Hlavním posláním ansámblu je snaha o autentickou interpretaci převážně duchovní hudby 16. a 17. století. Jeho členové působí v renomovaných českých i zahraničních souborech staré hudby. Má na svém kontě řadu vystoupení na prestižních festivalech v České republice i v zahraničí a do svých projektů zve zahraniční hudebníky a prezentuje se v rozhlasovém i televizním vysílání.


BARYTON: Jiří Miroslav Procházka

SOPRÁN: Anežka Mišoňová

BAROKNÍ HOUSLE: Jiří Sycha

DULCIAN: Michaela Bieglerová

VARHANNÍ POZITIV: Marek Čermák

TEORBA: Marek Kubát

CINK, UMĚLECKÝ VEDOUCÍ: Richard Šeda


20:30 | Slavnostní zahájení festivalu THEATRUM KUKS 2020

21:00 | Geisslers Hofcomoedianten: V BORŮVČÍ

Lesní erotická němohra!

Láska hory přenáší, ale vášeň dělá z lidí... co? Kdo nechce vzplanout, nesmí do lesa! Lechtivá komedie plná lesních plodů a roztoužených zvířátek. Podle hry slavné herečky a spisovatelky Isabelly Andreini La Mirtilla (1588), první dochované pastorály z pera ženské autorky. Třetí část dramaturgického cyklu Opus Andreini. 

REŽIE: Petr Hašek

HRAJÍ: Petr Šmíd, Eva Burešová, Aleš Pospíšil, Michaela Váňová, Jiří Brnula

DRAMATURGIE A TEXTY: Helena Koblischková

HUDBA: David Hlaváč, Petr Šmíd

SCÉNOGRAFIE: Jitka Nejedlá

POHYBOVÁ SPOLUPRÁCE A CHOREOGRAFIE: Martin Talaga

22:00 | Slavnost v barokním baru s rautem

čtvrtek 20.8.

Vydejte se na cestu kusem historie do okolí Kuksu!

Židovskou stopu lze najít v Česku na každém rohu. My jsme toho využili a spojili výlet po okolí s tématem židovství! Vyrazte s námi za dobrodružstvím a potkejte při tom divadlo, koncert, přednášku, mlýn, hřbitov a mnoho dalšího!

Součástí výletu je loutkové představení, dva koncerty, přednáška o židovské kultuře v období baroka a návštěva židovských památek ve Velké Bukovině. Provádět vás bude PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. Vstupenky je třeba zakoupit na každou akci zvlášť.

Naše cesta započne v Kuksu, kde si nejprve prohlédneme místní mlýn a pak se vydáme do nedaleké obce Vlčkovice. V tamní hospodě na nás bude čekat originální zpracování legendy o Golemovi pod taktovkou studia Damúza a diskuse s Terezií Dubinovou na téma židovské kultury v období baroka. Poté se přesuneme do Hubertského údolí (zvaného též „Bokouš“), kde nám Due di Kuckus předvedou svou kratochvilnou píseň nazvanou Drozd kvíčala píše vysoce urozenému hraběti Sporckovi a dočkáme se také drobného občerstvení v lesním baru Klubko u Fitzli-Putzliho . Odpoledne konečně dorazíme na židovský hřbitov ve Velké Bukovině, kde nás čeká jedinečný koncert Jidiš ve třech (a ano, skutečně se zde bude zpívat v jidiš). Na závěr si prohlédneme perly Velké Bukoviny – barokní sousoší Panny Marie s Ježíškem a historickou židovskou uličku - a trochu si o nich popovídáme.

Vlastníte-li automobil, pro větší pohodlí doporučujeme nechat jej na parkovišti ve Velké Bukovině. Z místní návsi vás v 9:30 odveze speciální autobus přímo do Kuksu. Velká Bukovina bude naší finální zastávkou, kde si můžete auto po skončení výletu opět vyzvednout. S pěšími účastníky výletu se sejdeme v 9.45 u fotbalového hřiště v Kuksu.


11:00 Kulturní dům Vlčkovice v Podkrkonoší
divadlo pro děti
CHCI LÍSTKY

Nebezpečný, nedokonalý, nepředvídatelný. Golem. Loutkové představení na motivy starých židovských pohádek pro všechny starší šesti let.

Náš příběh se odehrává v období vlády Rudolfa II. Na pražský hrad se sjíždí nejvýznamnější alchymisté a umělci své doby. Proradný rádce se snaží co nejvíce si namastit kapsy, a tak lidé v podhradí zažívají krušné chvíle. Rabín Löwe proto na pomoc povolá hrdinu z hlíny - Golema. Golemova síla je však tak velká, že i samotného císaře uchvátí touha se ho zmocnit a využít ho jako válečnou zbraň. Díky odvaze rabínovy dcery Ester však příběh, jak už tomu v pohádkách bývá, nakonec dobře skončí.

Studio Damúza se mimo jiné soustředí na drobné loutkové pohádky vyznačující se minimálním obsazením a autorským přístupem k loutkám. Na divadelní scéně působí již od roku 1999 a prošlo si několika proměnami. Nejprve bylo spjato se stejnojmenným prostorem ve středověkém sklepení domu v Řetězové ulici na Starém městě, potom působilo jako stálý host Divadla Na zábradlí a nakonec se ustálilo coby produkční a producentská platforma podporující neotřelé umělce.

Loutkoherec a hudebník Tomáš Podrazil absolvoval obor alternativního a loutkového divadla na DAMU. Vedle divadla se věnuje také mediálním studiím. Pod hlavičkou studia Damúza již vytvořil inscenace Pohádky z lesa, Dešťová víla, Pohádka o Šetkovi a Příběh z říše Fantazie. V minulosti působil také v divadlech Disk, NoD a Alfred ve dvoře.

KONCEPT, REŽIE: Tomáš Podrazil

SCÉNOGRAFIE: Marie Hásková

HRAJE: Tomáš Podrazil

Délka: 40 minut

Premiéra: 25. 6. 2015


12:00 Kulturní dům Vlčkovice v Podkrkonoší
diskuze
Vstup zdarma

Hebraistka, kulturoložka a astroterapeutka Terezie Dubinová se s asistencí muzikologa a otce festivalu Stanislava Bohadla rozpovídá o historickém významu židovské komunity v Čechách za dob baroka i o regionálním vývoji židovské kultury. Dubinová je mimo jiné autorkou knih Ženy v Bibli, ženy dnes a Kořeny ženské spirituality. Přednáší, lektoruje a připravuje kulturní program v Synagoze Trutnov a organizaci Baševi Jičín.


koncert
Vstup zdarma

Zhudebněný příběh uprchlého drozda a jeho pokorného návratu k majiteli staví na skutečných událostech ze zimy roku 1730!

Ve středu 13. prosince zaznamenal Sporckův hofmistr Tobiáš A. Seeman, že „Jeho Excelence obdržela nějaké verše ze slezského Bernstadtu [Bierutów] o drozdu kvíčale, který uletěl a byl opět chycen.“  Jaké překvapení, že se nám podařilo najít starý tisk z Bernstadtu z 24. listopadu 1730, kde se ve verších provinilý utečenec – drozd - hraběti Sporckovi omlouvá, vzpomíná na jeho dobrotivost a slibuje mu věrnost! (Asi nevěděl, že hrabě kvíčaly na svých roccolech - stromech s lepidlem a sítěmi - vášnivě chytal a v zámecké kuchyni je dával připravovat jako největší pochoutku.)

Uskupení Due di Kuckus tvoří jeden z otců festivalu Theatrum Kuks, muzikolog Stanislav Bohadlo, a multiinstrumentální hudebník Lukáš Pelc.

 HRAJÍ A ZPÍVAJÍ: Stanislav Bohadlo a Lukáš Pelc


15:30 Židovský hřbitov Velká Bukovina
koncert
CHCI LÍSTKY

Smutek, ironie, vtip i nostalgie. Písně starých šumařů v polozapomenutém jazyce.

Při poslechu jidiš písní lze vycítit jemné kouzlo tohoto jazyka, jeho hravost a možná i jistou šmajchlovitost. Figurují v nich převážně akordeon a klarinet, nástroje klezmerů a šumařů, kteří kdysi hrávali v ulicích a hospodách. Projekt Jidiš ve třech, založený herečkou, zpěvačkou a spisovatelkou Hanou Frejkovou, se věnuje interpretaci jidiš písní a snaží se o zachování jejich kultury v našem povědomí. Koncert je doprovázen židovskými rčeními či vtipy a také úryvky z knihy Leo Rostena Jidiš pro radost.

Současná podoba uskupení Jidiš ve třech vznikla roku 2009 spoluprací Frejkové s klarinetistou Milanem Potočkem a akordeonistou Slávkem Brabcem. Pro oživení zpívaných částí se ke skupině navíc stále častěji připojuje Marianna Borecká, dcera Hany Frejkové, která je profesí genetička. Milan Potoček jinak hraje s jazz-rockovým bigbandem Šavle Meče a s Blues Wave bandem a věnuje se také skladatelské a aranžerské práci. Slávek Brabec je členem Pražského akordeonového a klávesového orchestru Praco, hudební skupiny Pilgrim Pimple a kvarteta Zeffiro.

ZPĚV: Hana Frejková, Marianna Borecká

KLARINET: Milan Potoček

AKORDEON: Slávek Brabec


David versus Goliáš? Cembalo versus klavichord! Koncert inspirovaný nejen biblickým příběhem.

Cembalový a klavichordový koncert Jaroslava Tůmy čerpá z mýtu o Davidu a Goliášovi hned několika způsoby. Odkazuje jednak na sochu Davida v Kuksu, ale také na vzájemný vztah těchto dvou nástrojů. Ač dnes po zvukové stránce často vnímáme cembalo jako výrazně staršího a především dynamicky slabšího sourozence nynějšího koncertního klavíru, v barokní době naopak plnilo roli zvukově vydatnou a pro koncertní pěstování hudby vhodnou a dynamicky zcela postačující. Klavichord byl tehdy naopak považován za intimní domácí nástroj, který dokonale zosobňoval snahu skladatelů o vyjádření těch nejniternějších a nejdůležitějších hudebních myšlenek hýbajících světem dobových afektů a minuciózních výrazových poloh. Kromě Biblické sonáty Johanna Kuhnaua na téma souboje Davida s Goliášem zazní v rámci koncertu také díla J. S. Bacha, G. F. Händela a Josefa Myslivečka.

Cembalista, varhaník, improvizátor a hráč na historické hudební nástroje Jaroslav Tůma působí při Akademii múzických umění v Praze. Pravidelně účinkuje na festivalech Pražské jaro, Smetanova Litomyšl či Janáčkův máj a koncertoval také v USA, na Kubě, v Mongolsku či v Singapuru. Do jeho repertoáru patří stěžejní skladby českých i světových skladatelů od renesance až po jednadvacáté století. Vydal již několik CD a věnuje se též kolektivní improvizaci.


20:30 nádvoří hospitálu Kuks
divadlo
CHCI LÍSTKY

Myslivecká romance plná cirkusových trofejí kombinující akrobacii, divadlo, tanec, klaunérii, grotesku a vše ostatní, co si dovedete představit.

Vážení přátelé, vítáme Vás všechny jménem mysliveckého sdružení Bratři v tricku a obory Holektiv na dnešním honu. Chtěli bychom vás upozornit na dodržování bezpečnostních předpisů. Zásadně nestřílejte kachny, které letí nízko a mezi vysokou skolte jen slabé kusy. Buďte obezřetní, neboť postřelená husa se vždycky ozve. Ke stovkám lišek, laní a srn přidejte další trofej. Ale pozor! Mnoho žen zajícova smrt a z lovce se snadno stane lovná zvěř.

Na závěr honu vás zveme na velké myslivecké hody. Sele už je jako dort, pivo jako křen a kapela má říz. A tak vám přejeme hezké počasí, naladěnou vábničku, rovné broky, dobrou mušku a LOVU ZDAR! 

K osudovému setkání souboru Bratři v tricku a Holektivu došlo v květnu 2017 v prostoru La Fabrika v Holešovicích, kdy započala myšlenka společného projektu. Zdánlivě křehké ženy uskupení Holektiv – Andrea Vykysalá, Karolína Křížková a Eva Stará – s lehkostí provádějí akrobatické akce za použití jednoduchých gest a výrazových prostředků a kloubí fyzické divadlo, akrobacii a tanec s klaunérií. Bratři v tricku – Adam Jarchovský a Václav Jelínek – v České republice ojedinělé žonglérské duo se specializuje na propojování technicky náročného žonglování s divadelním výrazem, založeným především na gagu a principech grotesky.  Oběma souborům je vlastní mimořádný smysl pro humor, schopnost nadhledu a sebeironie.  Veškerý tento potenciál se snoubí v novém projektu Lov, pohybujícím se na hranici mezi novým cirkusem, tancem a divadlem. 

INTERPRETACE: Andrea Vykysalá, Karolína Křížková, Eva Stará, Adam Jarchovský a Václav Jelínek
KONCEPT A REŽIE: Veronika Poldauf Riedlbauchová
HUDBA: Julie Lupačová
VÝPRAVA: Marianna Stránská
SVĚTELNÝ DESIGN: Ondřej Kyncl
PRODUCENT: ART Prometheus, Michaela Holbíková

Premiéra: 11. a 12. dubna 2018

pátek 21.8.

16:00 Kostel sv. Anny v Žirči
koncert
CHCI LÍSTKY

Jezuité nebo milosrdní bratři? Žireč nebo Kuks? Brněnská Akademie staré hudby si vyzkoušela pohled z obou stran barikády!

Nechť souboj započne a ten lepší zvítězí! Komorní soubor Akademie staré hudby Brno si připravil dva bloky programu, z nichž každý představí jiný druh hudby na jiném místě. V Žirči soubor představí hudbu skladatelů typických pro jezuitské koleje a rezidence, mezi něž patřili například Giacomo Carissimi, Adam Michna z Otradovic či Domenico Zipoli. Přeneste se do každodenního života jezuitů, pro něž hudba představovala nástroj rekatolizace i mystérium chrámové krásy.

Program Komorního souboru Akademie staré hudby Brno, který působí při Ústavu hudební vědy filozofické fakulty Masarykovy univerzity, byl vytvořen speciálně pro festival Theatrum Kuks jako konfrontace hudby charakteristické pro dva významné církevní řády, které zde působily. 

SOPRÁN: Veronika Vojířová, Zuzana Badárová

ŘÍDÍ: Robert Hugo


diskuze
Vstup zdarma

Ty jsi ale jezuita! Proč v Čechách vnímáme tento řád tak negativně? Přednáška Jiřího Havlíka osvětlí, jak je to vlastně s historií jezuitů u nás.

Jiří M. Havlík působí na Historickém ústavu Akademie věd ČR a zabývá se především církevními dějinami v Čechách, zejména pak právě historií církevních řádů. Nad kávou v Cafe Damian bude (ba)rokovat o fenoménu jezuitských misionářů a o historii tohoto řádu v českých zemích.

Mezi další oblasti zájmu Jiřího Havlíka patří například dějiny pražského arcibiskupství, církevní politika či habsburská diplomacie. Podílel se na projektu Telč a jezuité: Řád a jeho mecenáši.


19:00 Kostel Nejsvětější Trojice v Kuksu
koncert
CHCI LÍSTKY

Milosrdní bratři nebo jezuité? Kuks nebo Žireč? Brněnská Akademie staré hudby si vyzkoušela pohled z obou stran barikády!

Nechť souboj započne a ten lepší zvítězí! Komorní soubor Akademie staré hudby Brno si připravil dva bloky programu, z nichž každý představí jiný druh hudby na jiném místě. V Kuksu zazní tvorba skladatelů spojených s řádem milosrdných bratří, jakými byli například novoměstský rodák Blažej Smrček nebo F. X. Brixi. K tomu se navíc můžete stát svědky světové premiéry barokní sbírky duchovních písní a árií z kláštera milosrdných bratří v Novém Městě nad Metují.

Program Komorního souboru Akademie staré hudby Brno, který působí při Ústavu hudební vědy filozofické fakulty Masarykovy univerzity, byl vytvořen speciálně pro festival Theatrum Kuks jako konfrontace hudby charakteristické pro dva významné církevní řády, které zde působily. 

SOPRÁN: Veronika Vojířová, Zuzana Badárová

ŘÍDÍ: Robert Hugo


21:00 nádvoří hospitálu Kuks
opera
CHCI LÍSTKY

Opera inspirovaná antickým příběhem o lásce k nejkrásnější ženě na světě.

Příběh z románu Zlatý osel, který napsal římský prozaik Lucius Apuleius ve 2. století, vypráví o princezně Psýché, jež svou dechberoucí krásou rozlítila samotnou bohyni lásky Venuši. Italský barokní skladatel Carlo Agostino Badia se tímto vyprávěním inspiroval a vytvořil operu pojednávající o lásce, závisti i ženské zvědavosti. Uvedena byla prvně roku 1703 ve Vídni.

Ensemble Damian se zaměřuje na autentickou interpretaci barokní a soudobé hudby. Počet členů tohoto uskupení se mění v závislosti na provozované skladbě – v největším obsazení dosahuje velikosti komorního orchestru a sboru. Soubor se snaží opouštět schéma klasické koncertní prezentace a koncipovat své programy do tematicky propojených ploch. Jeho cílem tak není historická rekonstrukce, ale živý a současný tvar, který je dobře srozumitelný širokému spektru diváků. Pro vokalisty Ensemble Damian je příznačné používání rovného hlasu s přirozenou barvou nezatíženou vibratem.

sobota 22.8.

prezentace workshopů
Vstup zdarma

Baroko a současnost v jediné taneční kreaci!

Mnozí začnou jako amatéři a možná skončí jako obdivuhodní tanečníci. Věhlasná barokní tanečnice Andrea Miltnerová pořádá v prostorách hospitálu Kuks čtyřdenní workshop, během něhož se svými studenty vytvoří představení založené na kombinaci barokních tanečních pohybů, současných poznatků o lidském těle a mysli moderního člověka. Výsledek tanečních dílen budete moci posoudit i vy!

Tanečnice a choreografka českého původu Andrea Miltnerová se narodila v Londýně, kde vystudovala klasický i moderní tanec. Trvale žije v Praze, kam přišla za souborem baletu Národního divadla, a jako performerka spolupracuje s řadou domácích i zahraničních tvůrců. Její sólové projekty Tanec magnetické balerínky, Fractured a Tranzmutace byly uvedeny na festivalech po celé Evropě. Specialitou Miltnerové je období baroka – spolupracuje na rekonstrukci barokních oper a s barokním orchestrem Collegium 1704 například režírovala operu Le Cinesi. Miltnerová také úzce spolupracovala s francouzskou choreografkou Françoise Denieau, v jejíchž inscenacích účinkovala po celé Francii a v dalších evropských zemích. V roce 2017 vytvořila choreografii pro operu Arsilda režírovanou Davidem Radokem. Vloni v létě režírovala pro orchestr Musica Florea barokní operu Praga Nascente da Libussa e Primislao.

ÚČINKUJÍCÍ: Andrea Miltnerová a účastníci tanečního workshopu

 


11:00 Kukský pramen
divadlo
CHCI LÍSTKY

Přijďte načerpat zdraví a vitalitu. Celková procedura v nonverbální inscenaci Lázně!

Atmosféricky – obrazotvorné představení beze slov z lázeňského světa. Úsměvná kulturně zážitková procedura s autentickou hudbou. Co dělají sestřičky v lázních o poledních pauzách? Jaký je jejich elixír na věčné mládí? Voda, vůně lázeňských oplatek, chlebíčky a štamprlata z pramene lásky na zdraví!  

Nonverbální představení z lázeňského prostředí pracuje s autentickým scénografickým materiálem. Inspirací pro tvůrce byly osobní zkušenosti Alžběty Vitvarové s prací v lázeňském prostředí, a především celoživotní kariéra její babičky, a také divadelní výzkum lázeňského prostředí, při němž tvůrčí tým absolvoval výjezd do lázní Jeseník a Třeboň. Inscenace s živou dechovou hudbou lehce evokuje poetiku filmů Československé nové vlny šedesátých let.

Inscenace vznikla jako bakalářská práce Alžběty Vitvarové na KALD DAMU 2018 ve spolupráci se spolkem Zákulisí z.s. (Venuše ve Švehlovce). 

vi.TVOR je volné uskupení tvůrců, které hledá možnosti vyjádření skrze výtvarné divadlo. Zajímá se především o multižánrové experimentální divadlo a loutkové divadlo pro děti i dospělé. Hlavním tématem jeho tvorby je reflexe rodinné historie. Uskupení již stojí za inscenacemi Cirkus v hlavě (2014), Dlouhý, Široký a Bystrozraký (2017), Lázně (2018), Pouťoviny (2018) a Kde budeme bydlet? (2019).

NÁMĚT: Alžběta Vitvarová

KONCEPT, REŽIE, SCÉNOGRAFIE: Alžběta Vitvarová, René Vitvar

HRAJÍ: Lukáš Bouzek/Štěpán Lustyk, Maryana Kozak, Barbora Bočková, René Vitvar

HUDBA: Jan Červenka, Matěj Vošický, Šimon Janák/Eva Přívozníková

PODPOŘILI: DAMU, Nadace Život umělce, Prissniztovy léčebné lázně a. s.

Premiéra: 29. května 2018

Délka: 50 minut


diskuze
Vstup zdarma

(Ba)rokování o tom, jak skloubit taneční umění baroka se současností!

Tanečnice Andrea Miltnerová promluví se Stanislavem Bohadlem o tom, jak probíhal její workshop na Kuksu, i o svém večerním představení u hrobky hraběte Šporka.

Tanečnice a choreografka českého původu Andrea Miltnerová se narodila v Londýně, kde vystudovala klasický i moderní tanec. Trvale žije v Praze, kam přišla za souborem baletu Národního divadla, a jako performerka spolupracuje s řadou domácích i zahraničních tvůrců. Její sólové projekty Tanec magnetické balerínky, Fractured a Tranzmutace byly uvedeny na festivalech po celé Evropě. Specialitou Miltnerové je období baroka – spolupracuje na rekonstrukci barokních oper a s barokním orchestrem Collegium 1704 například režírovala operu Le Cinesi. Miltnerová také úzce spolupracovala s francouzskou choreografkou Françoise Denieau, v jejíchž inscenacích účinkovala po celé Francii a v dalších evropských zemích. V roce 2017 vytvořila choreografii pro operu Arsilda režírovanou Davidem Radokem. Vloni v létě režírovala pro orchestr Musica Florea barokní operu Praga Nascente da Libussa e Primislao.


Proč nemá Jeho Excelence milostivý pan hrabě František Antonín Špork sochu na Karlově mostě v Praze? Pravdu se dozvíte v tomto loutkovém představení!

V neveselém příběhu o nenaplněné touze výtečného hraběte Šporka ožívají potulný šarlatán Nicolo Cantabella a intrikán Natan Hirschl z kabinetu kukských trpaslíků. Kolegium hraběte Šporka působící při Základní umělecké škole v Jaroměři si pro vás připravilo dramatický loutkový příběh z hlubin baroka!

REŽIE A DRAMATURGIE: Jarka Holasová a Matěj Kubina

HRAJÍ: Matěj a Anežka Kubinovi


14:30 kaple Kostela Nejsvětější Trojice
koncert
CHCI LÍSTKY

Co hráli vyhnanci a dobrodruzi, kteří opustili Čechy a Moravu a ve světě bavili svou hudbou cizí dvořany i měšťany? Duo hudebnic představí ztracené skvosty takzvaných hudebních migrantů.

V minulosti existovalo mnoho důvodů, proč Češi opouštěli svou vlast a odcházeli do ciziny – někteří chtěli zkusit štěstí ve světě coby umělci, jiné vyhnala rekatolizace či strach z vojny. Sousední země nabízely místa v nově vznikajících kapelách věhlasných panovnických sídel a mnoho uprchlíků v nich našlo své útočiště. Na jejich repertoár se i vlivem tzv. německého muzikologického kánonu, který se zrodil v 19. století, mnohdy zapomnělo. Soubor Pro Arte Bohemica pro vás znovu objevil skladby pro flétnu a cembalo z pera Jana Křtitele Vaňhala, Josefa Antonína Štěpána, Jiřího Antonína Bendy a dalších barokních skladatelů, kteří se s českou hudbou vydali dobýt svět.

Soubor Pro Arte Bohemica tvoří flétnistka Michaela Ambrosi a cembalistka Petra Žďárská. Michaela Ambrosi je jedním z nejvýraznějších českých talentů mladší generace v oblasti hry na zobcové a příčné flétny. Vystupovala po celém světě, ať už jako sólistka či například se soubory Collegium 1704, European Union Baroque Orchestra či Orchestra of the Age of Enlightenment. Studovala na Pražské konzervatoři, Univerzitě Karlově a Královské konzervatoři v Haagu. V současné době působí jako pedagožka na JAMU a věnuje se skladbám opomenutých českých skladatelů, které také natáčí pro Český rozhlas. Petra Žďárská je nejúspěšnější českou laureátkou Pražského jara 2012 v oboru cembalo. Studovala klavír na konzervatoři v Pardubicích a cembalo na AMU v Praze. Sólově či se souborem Fandango vystoupila na řadě českých i zahraničních hudebních festivalů, mezi něž patří například Tshechische Deutsche Kulturtage, Lípa Musica či Mediterránea.

FLÉTNA: Michaela Ambrosi

CEMBALO: Petra Žďárská


16:00 Comoedien Haus
divadlo pro děti
CHCI LÍSTKY

Loutková pohádka pro všechny starší pěti let o medvědovi, který putuje lesem a hledá vhodné místo k bydlení. Věnováno všem, kterým chybí obydlí!

Medvěd architekt
Medvěd řemeslník
Medvěd bytový designer
Medvěd odborník na přírodní nemovitosti
Co se musí stát medvědovi, aby se vydal na cestu stavitelského poznání?

Hrdina této pohádky, medvěd, je sice hodný, ale kvůli své hamižnosti se dostane do potíží. Letos nashromáždil tolik medu, že se s ním nevejde do domečku. Nezbývá mu nic jiného než hledat domeček nový. Cestou si rád nechá poradit od ostatních obyvatel lesa, ale rychle zjistí, že ne všichni to s ním myslí dobře. Nejdůležitější je pro něho ovšem jen jedno, a to včas se uložit k zimnímu spánku.

vi.TVOR je volné uskupení tvůrců, které hledá možnosti vyjádření skrze výtvarné divadlo. Zajímá se především o multižánrové experimentální divadlo a loutkové divadlo pro děti i dospělé. Hlavním tématem jeho tvorby je reflexe rodinné historie. Uskupení již stojí za inscenacemi Cirkus v hlavě (2014), Dlouhý, Široký a Bystrozraký (2017), Lázně (2018), Pouťoviny (2018) a Kde budeme bydlet? (2019).

REŽIE: Alžběta Vitvarová, René Vitvar, Štěpán Lustyk

Premiéra: 21. ledna 2019

Délka: 45 minut


17:30 Kostel Nejsvětější Trojice v Kuksu
koncert
CHCI LÍSTKY

Svár ctnosti a neřesti v italské duchovní hudbě 17. století!

Když v roce 1657 vyšel v Miláně zpěvník Písničky duchovní a mravoučné (Canzonette spirituali e morali), skladby do něho zařazené byly již dávno prověřeny mnohaletým provozováním na půdě oratoře sv. Filipa Neriho v severoitalské Chiavenně. Jejich pravděpodobný autor, duchovní Francesco Ratis, opatřil oblíbené hudební motivy i celé nápěvy vlastními texty, jež vtipně vyzdvihují ctnosti a bez servítků odsuzují neřesti. Barvitě také popisují pekelné důsledky přílišného oddání se druhým. Kapitoly z tohoto zpěvníku proloží uskupení Delizie Musicali skladbami Claudia Monteverdiho, Girolama Frescobaldiho či Adriana Banchieriho.

Soubor Delizie Musicali, věrný svému názvu, přináší posluchačům Hudební dobroty a lahůdky doby renesance a baroka, připravené podle dobových receptur z tehdejších ingrediencí, přitom však tak, aby si na nich pochutnali i dnešní posluchači. S tímto cílem spojili své dlouholeté zkušenosti a spontánní muzikalitu hudebníci, kteří se již delší dobu hudebně potkávali na půdě jiných seskupení. Obsazení je nepočetné, ale rozmanité - jeden vokální a jeden instrumentální melodický hlas a dva nástroje harmonické - klávesové a drnkací. Ve šlépějích dobových virtuózů jdou hudebníci souboru Delizie Musicali nejen tím, že každý ovládá hru na více nástrojů, ale i tak, že se do vybraných skladeb zapojují i pěvecky. Posluchačům se tak dostává vyváženého menu - od lehkých předkrmů a osvěžujících aperitivů, přes vydatný a lahodný hlavní chod až po dezert, jehož deliciózní chuť zůstane v uších ještě dlouho po doznění posledních tónů.

ZPĚV: Lucie Rozsnyó

VARHANNÍ POZITIV, VARHANNÍ REGÁL, VARHANY: Jiřina Dvořáková-Marešová

ARCILOUTNA, BAROKNÍ KYTARA: Miloslav Študent

CINK: Miroslav Kůzl


Příběh muže, který by mohl mít vše, kdyby… Podezřele současná hra z roku 1730 objevená v srpnu Léta Páně 2018 v lékárně U Granátového jablka v hospitálu Kuks.

Inscenace oslavující 350. výročí narození významného barokního malíře Petra Brandla odkazuje na jeho životní krédo: „Není malíře od Rýna na východ slavnějšího nežli já. V střídmosti ať žijí ti, kterým Bůh nedal schopnost se radovat.“ 

Nezávislý divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten již po devatenáct let spojuje moderní umění s barokním, komické s tragickým, vznešené s přízemním. Jeho představení jsou Grandiózní, Energická, Inteligentní, Smyslně Svůdná, Laskavá, Empatická, Rytmická, Strhující, Hravá, Okázalá, Fantastická – a především komediální! K barokní inspiraci přistupují s autorskou svobodou, mísí původní s novým a činohru se zpěvohrou, loutkohrou i tancem. Svá představení pravidelně uvádí ve Vile Štvanice.

REŽIE: Petr Hašek

HRAJÍ: Michaela Váňová, Aleš Pospíšil, Petr Šmíd, Martin Bohadlo, Štefánie Šubová

AUTOR HRY: Vratislav Levínský z Olešnice

DRAMATURGIE: Helena Kebrtová

SCÉNA: Ján Tereba

HUDBA: Leonardo Vinci, Heinrich Ignaz Franz Biber, Jan Václav Štich, Jan Dismas Zelenka, Václav Karel Holan Rovenský

KOSTÝMY: Kristýna Šrolová

POHYBOVÁ SPOLUPRÁCE: Martin Talaga

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: Andrea Steckerová

Premiéra: 25. listopadu 2018

Délka: 70 minut


21:00 Šporkovská hrobka, hospitál Kuks
tanec
CHCI LÍSTKY

Souboj života a smrti končí odevzdáním. Andrea Miltnerová tančí pro duše živých i mrtvých v hrobce hraběte Šporka!

Ve svitu svíček předvede zkušená barokní tanečnice Andrea Miltnerová pietní sólový tanec inspirovaný prostředím hrobky hraběte Františka Antonína Šporka, mecenáše umění a osvíceného šlechtice, který stál za zrodem lázní v Kuksu. Dechberoucí představení znázorní souboj života a smrti až ke konečnému souznění a odevzdání se.

Tanečnice a choreografka českého původu Andrea Miltnerová se narodila v Londýně, kde vystudovala klasický i moderní tanec. Trvale žije v Praze, kam přišla za souborem baletu Národního divadla, a jako performerka spolupracuje s řadou domácích i zahraničních tvůrců. Její sólové projekty Tanec magnetické balerínky, Fractured a Tranzmutace byly uvedeny na festivalech po celé Evropě. Specialitou Miltnerové je období baroka – spolupracuje na rekonstrukci barokních oper a s barokním orchestrem Collegium 1704 například režírovala operu Le Cinesi. Miltnerová také úzce spolupracovala s francouzskou choreografkou Françoise Denieau, v jejíchž inscenacích účinkovala po celé Francii a v dalších evropských zemích. V roce 2017 vytvořila choreografii pro operu Arsilda režírovanou Davidem Radokem. Vloni v létě režírovala pro orchestr Musica Florea barokní operu Praga Nascente da Libussa e Primislao.

TANEC: Andrea Miltnerová

HUDBA A OSVĚTLENÍ: Jan Komárek

Délka: 20 – 25 minut


21:30 šapitó Drak
koncert
Vstup zdarma

Otevřete pokladnici plnou perel Balkánu! Ochutnejte vítr v rytmech a vodu v melodiích.

Sarraf znamená pokladnice. Z té naší balkánské vám nabízíme šperky různých národů, které projely, zdržely se a žijí v těchto krajích. Není nutné je jmenovat, protože kultura, kterou vytvořily, se podobá jídlu s názvem lonac, v překladu hrnec. Je plné chutí, vůní a koření a každý si vybere to své. Sarraf také znamená směnárna. Přijďte si tedy, pokud máte chuť, vyměnit váš zlaťák za zážitky a příběhy, které jsme posbírali při cestě od moře přes horské vrcholy do údolí řek a měst k nim patřících. Přijďte ochutnat vítr v rytmech a vodu v melodiích z naší Sarraf kuchyně.

Za temperamentním hudebním uskupením stojí česká houslistka Jitka Malczyk a bosenský zpěvák Predrag Duronjic. Toho z rodného Dervente, které se nachází v severní oblasti Bosny a Hercegoviny, ve čtrnácti letech vyhnala válka a nakonec jej přiměla trvale se usadit v Česku. Balkánskou hudbu se mu však podařilo v krvi uchovat. Jitka Malczyk je dle svých slov „houslistka a cestovatelka“ a její projekty skýtají mnoho žánrů.

KYTARA, ZPĚV: Predrag Duronjic

KYTARA: Jan Pácha

HOUSLE, ZPĚV: Jitka Malczyk

KONTRABAS: Martin Chaloupka

neděle 23.8.

divadlo pro děti
CHCI LÍSTKY

Loutková pohádka o tom, kam až můžete dojít, když neumíte lítat, pro děti od 5 do 95 let.

Byl jednou jeden Honza. Honza byl pták. Říkáte si, že je to všechno na jednoho ptáka docela velký příběh? Možná. Figurují v něm ostatně dva vypravěči, jedna loutka, vozembouch a něco jako flašinet.

Inscenace vznikla jako semestrální práce studentů Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze. Šimon Dohnálek studuje na DAMU magisterský program Herectví alternativního a loutkového divadla, Daniel Horečný je v posledním ročníku bakalářského studia téhož oboru.

SCÉNOGRAFIE: Mária Kromárová

HRAJÍ: Šimon Dohnálek, Daniel Horečný

Délka: 35 minut

 


11:00 Comoedien Haus
divadlo pro děti
CHCI LÍSTKY

Pohádkový kabaret pro koťata od 4 let.

Kdo by neznal kočku Lexu? Je líná! Je protivná! Je hubatá! Ale má svůj facebookový profil!  Hlavní hrdinka populárního online komiksu se vám nyní představí ve vlastním příběhu. Přijďte si poslechnout písně, které znějí, jako když taháš kočku za ocas, podívat se na vymňouknuté skeče a užít si prostě celou tuhle vypelichanou revue.

Jiří Jelínek patří mezi nejoceňovanější mladé tvůrce divadla pro děti. V roce 2002 získal pro Divadlo DNO cenu Objev roku na festivalu Next Wave, o dva roky později byl na témže festivalu oceněn coby Osobnost roku za autorský přínos dětskému divadlu a na mezinárodním loutkařském bienále Spectacculo Interesse 2013 vyhrál hlavní cenu. Mimo jiné také vymyslel dnes již legendární komiksovou postavu Fagi, je frontmanem kapely BomBarďák a dokáže vyrobit loutky ze všeho. Jiřího manželka, Monika Jelínková, působí jako herečka a dramaturgyně v brněnském Divadle Polárka. Poslední členkou týmu je Tereza Lexová, která je bývalou uměleckou ředitelkou téhož divadla a v současné době v něm také působí jako herečka.

REŽIE: Jiří Jelínek, Tereza Lexová, Monika Jelínková

NAPSALI A HRAJÍ: Jiří Jelínek, Tereza Lexová, Monika Jelínková

HUDBA: Zdeněk Král, Tomáš Alferi, Martin Husouský

SCÉNOGRAFIE: Fagi a spol.

Premiéra: 31. května 2020


prezentace workshopů
Vstup zdarma

Co našli na Kuksu amatérští spisovatelé pod vedením Reného Nekudy?

Intenzivní pětidenní pobyt na výjimečném místě pro literární nadšence hledající inspiraci. Že taková představa patří do devatenáctého století? V Kuksu se, věřte tomu nebo ne, realizuje i dnes. René Nekuda zde povede workshop tvůrčího psaní, jehož výsledky si můžete přijít užít na vlastní uši.

Spisovatel a proslulý lektor tvůrčího psaní René Nekuda vystudoval Literární akademii v Praze, pracoval jako novinář a je autorem povídek a divadelních her. Zvítězil také v první české tištěné reality show v časopise Nový prostor, pořádá přednášky o svých cestách po světě, pravidelně přispívá na svůj internetový medailonek RenéNekuda.cz a od roku 2011 profesionálně vyučuje tvůrčí psaní.

Účinkující: René Nekuda a účastníci literárního workshopu


Celoživotní milovník Kuksu a jeho historie, I. A. Hrdina, přijede pokřtít svou novou knihu pojednávající o hraběti Šporkovi i o kukském komplexu a jeho okolí. Publikaci si můžete také zakoupit a dokonce nechat podepsat! Akce proběhne ve spolupráci s Nakladatelstvím Pavel Mervart.


Na život a na smrt. Jako Marsyas. Jako Händel. Hudební bitva vzplála!

Existují celkem tři druhy hudebních bitev. První z nich představuje soutěž mezi hudebníky, jejíž tradice se táhne až k řecké pověsti o pyšném Marsyasovi, který vyzval na souboj boha Apollóna, podle verdiktu múz prohrál a nakonec byl stažen z kůže. V jeho stopách se vydal i Georg Friedrich Händel, jenž (ponecháme-li stranou události roku 1704, kdy se Händel kvůli ostré kritice pustil do skutečného duelu na kordy s dalším ze skladatelů, Johannem Matthesonem, a jeho smrti tehdy zabránil jen knoflík na kabátu) soutěžil na půdě římské Arkádie v obdivované improvizaci a jeho protivníky byli například Domenico Scarlatti či Bernardo Pasquini. K jiné takové bitvě se schylovalo v Drážďanech roku 1717, k zármutku „fanoušků“ však tehdy francouzský varhaník Marchand těsně přes soubojem s J. S. Bachem uprchl z města.

S druhým typem souboje se setkáváme v renesanci a baroku prostřednictvím hudebních forem, které těží z dynamického a barevného kontrastu. Mezi ně patří dvousborová technika benátské školy (vokální i instrumentální), concerto grosso či virtuózní sólový koncert. A v neposlední řadě dokázali téma souboje dokonale vyjádřit polyfonní madrigalisté, kteří lidskými hlasy imitovali kavalkádu, výstřely, fanfáry, bubny, výkřiky, nářek i oslavy vítězství. 

Dvojrecitál sopranistky Terezy Bortlové a tenora Ondřeje Holuba doprovodí varhanní pozitiv Jiřiny Dvořákové a loutna Miloslava Študenta. Tato čtveřice se inspirovala tématem letošního festivalu; tématem bitvy, boje a vítězství, a přináší tak lítý souboj sopránu s tenorem! Během koncertu zazní skladby Leonarda Vinciho, oslavná píseň Vittoria! Vittoria! Giana Giacoma Carissimiho, dokonce dvě skladby nesoucí název Battaglia (jedna od Donina Garsiho a druhá od Johanna Kaspara Kerlla), Battalla de Barbaso yerno de Satanas od Andrey Falconieriho a také proslulý Claudio Monteverdi, tentokrát jeho skladba Pur ti miro.

SOPRÁN: Tereza Bortlová

TENOR: Ondřej Holub

VARHANY: Jiřina Dvořáková

LOUTNA: Miloslav Študent


divadlo
Vstup zdarma

Pokleslá zábava o vznešených věcech! Literární odpoledne připomene inspiraci Kuksem v dílech slavných autorů.

Spolek nazvaný Kolegium hraběte Šporka, který vznikl kolem Základní umělecké školy v Jaroměři, si pro letošní festival připravil zdánlivě oduševnělé literární odpoledne, během něhož vám ukáže, jak Kuks ovlivnil díla významných kulturních historiků napříč staletími. Rozhodně ale nečekejte žádné suchopárné předčítání – název „kabaret“ tento projekt totiž nedostal jen tak zbůhdarma!

REŽIE: Jarka Holasová a soubor

DRAMATURGIE: Kateřina Prášilová


17:30 brána mezi bylinkovou zahradou a nádvořím hospitálu Kuks
divadlo
CHCI LÍSTKY

Osvěžující vizuálně-groteskní divadelní koktejl o šíleně smutném princovi a jeho neutuchající lásce ke třem pomerančům. 

Krabicová hra s živými herci, pohyb, hudba, zpěv, fantastický pohádkový příběh na motivy italské lidové pohádky, dávka groteskního humoru, překvapivá kouzla a hlavně plno čerstvých vitamínů! Drama vychází z prvního úplného českého překladu zápisu scénáře, který vytvořil reformátor klasické italské komedie dell´arte Carlo Gozzi roku 1761.

Nezávislý divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten již po devatenáct let spojuje moderní umění s barokním, komické s tragickým, vznešené s přízemním. Jeho představení jsou Grandiózní, Energická, Inteligentní, Smyslně Svůdná, Laskavá, Empatická, Rytmická, Strhující, Hravá, Okázalá, Fantastická – a především komediální! K barokní inspiraci přistupují s autorskou svobodou, mísí původní s novým a činohru se zpěvohrou, loutkohrou i tancem. Svá představení pravidelně uvádí v pražské Vile Štvanice.

REŽIE: Petr Hašek

PŘEKLAD PŮVODNÍHO SCÉNÁŘE CARLA GOZZIHO: Kateřina Bohadlová

ÚPRAVA SCÉNÁŘE: Geisslers Hofcomoedianten

ZAPSAL A SEPSAL: Petr Hašek

DRAMATURGIE: Otakar Faifr

SCÉNA A KOSTÝMY: Jitka Nejedlá a Kristýna Šrolová

HUDBA: Kristián Koll

SVĚTLA: Lukáš Brinda

Premiéra: 25. srpna 2012

Délka: 60 minut


Odpadkově-úpadková eko komedie!

Žijeme v přepychu a nemáme dost. Král Tartaglia již dvacet let bojuje ve válce. Královna Ninetta již dvacet let leží v hrobě pod žumpou, protože povila místo dětí pinče. Nebo ne? Dvojčata, co připlula po vodě, se vracejí, a mazaný Truffaldino se vydává za dalšími dobrodružstvími. Zastaví úklady zlé královny Tartagliony? Zpívající jablka, tančící voda a lidé měnící se v kámen.

Vstupenky na premiérové představení, které mělo původně proběhnout již ve středu 19. srpna, budou k dostání ve festivalovém infocentru u Rentzova muzea. Plné vstupné je 280 korun, snížené 200 korun.

REŽIE: Petr Hašek

HRAJÍ: Lucie Valenová, Martin Bohadlo, Jiří Brnula, Claudia Eftimiadisová, Dominik Linka, Aleš Pospíšil, Michaela Váňová


21:00 kostel Nejsvětější trojice v Kuksu
koncert
CHCI LÍSTKY

Baroko a Latinská Amerika? Baroko a jazz? Zbrusu nová barokní skladba v roce 2020? Vše, co jste kdy nečekali, a ještě mnohem víc.

Hudební uskupení Aftas y levadura je jedním ze dvou letošních „rezidentů“ festivalu, tedy umělců, jimž bylo umožněno strávit zde nějaký čas a věnovat se svým projektům, které v rámci festivalu slavnostně předvedou. (Ano, i my jsme mecenáši umění!) V kukském kostele zahraje skladbu Música de oscuridad y luz (Hudba temnoty i světla), v níž skladatel Peter Graham použil motivy z různých děl Domenika Zipolliho, Gaspara Fernadese a dalších barokních skladatelů Latinské Ameriky, ale i Mnicha ze Salcburku. Zasadil je do kontextu improvizující "jazzové" kapely a výsledkem je zcela současná barokní hudba.

Skladba Música de oscuridad y luz vznikla exkluzivně pro THEATRUM KUKS 2020. Název v portugalštině odkazuje ke skutečnosti, že výraz "baroko" je údajně portugalského původu. Zároveň je vyjádřením respektu k brazilskému kontrabasistovi Luanu Goncalvesovi - jemu i ostatním členům našeho souboru je skladba věnována. Dílo je dle autora pokusem o současné vystižení "ducha baroka" - záliby v neobvyklém tvaru, ostrých kontrastech, exaltovaném výrazu a pocitu rozpolcenosti. Inspirace k této skladbě vzešla z Latinské Ameriky, kde barokní sloh trval od příchodu conquistadorů až do poloviny 19. století, přičemž absorboval i prvky původní indiánské kultury.

PERKUSE: Jan Horváth

KONTRABAS: Luan Goncalves

TROMBON, BASKŘÍDLOVKA: Václav Kalivoda

KLARINETY, FLÉTNA, SAXOFON: Michal Hrubý

VARHANY, AUTOR SKLADEB: Jaroslav Šťastný (Peter Graham)