VTK20

Výtvarníci Theatra Kuks ke dvěma dekádám existence multižánrového festivalu barokní kultury.

Výstavní síň města Dvůr Králové nad Labem

12. – 29. 8. 2021

Vystavující:
Marianna Borecká, Tomáš Glasberger, Tomáš Hanzlík, Anna Hladká, Jaroslava Holasová, Jiří Jelínek, Abbé Libanský, Pavel Matoušek, Jitka Nejedlá, Aleš Pospíšil, Kristýna Šrolová

Multižánrový festival Theatrum Kuks je nedílnou součástí nejen regionálního kulturního kalendáře již dvě dekády. V rámci oslav tohoto výročí byla v sekci doprovodného programu dvacátého ročníku připravena prezentace výtvarně činných osobností, které za zmíněné období jakýmkoliv způsobem ovlivnily program festivalu. Theatrum Kuks je oslavou kultury živé, tedy té, jež výtvarné artefakty nejrůznějších forem využije „jen“ po dobu trvání představení, performance či jiné akce. Často se též jedná o vizuální díla, která s recipientem komunikují pouze v daný čas na daném místě. A právě logická pomíjivost výtvarné tvůrčí složky Theatra Kuks byla impulzem k uspořádání standardní výstavy, jež poskytuje vybraným tvůrcům možnost prezentovat své práce bez jinak přitažlivé pomíjivosti a kontextů kukského údolí. Tematický rámec ani výběr užitých medií není nijak omezen. Vystavené fotografie, grafiky, objekty, kostýmy, scénické realizace či loutky tak nemusí svým obsahem přímo vycházet z festivalového dění. Spojitost v tomto případě utváří osobnost tvůrce - tedy umělce, bez jehož tvůrčích sil by dvacetiletí Theatra Kuks vypadalo úplně jinak.

FINÁLNÍ verze TK21 VYSTAVA A4.jpg (1.56 MB)