JSME NA SÍTÍCH
   

BAROKO NENÍ JÍZDA NA MRTVÉM KONI!

Pojďte objevovat baroko tak, jak to nikdo nečeká.

MG-3907.jpg (26 KB)

Festival barokního a barokem inspirovaného umění THEATRUM KUKS vypisuje pro devatenáctý ročník rezidenci pro umělecké skupiny, jednotlivce či studenty uměleckých oborů.

Zajímá nás divadelní, hudební, výtvarný, literární či jiný umělecký projekt, který se jakýmkoli způsobem inspiruje v české i světové barokní kultuře nebo přímo kukským areálem či jeho okolím a hledá spojení baroka se současností – najdou-li pro to umělci opodstatnění. Možností je řada – vznik inscenace/performance/či jiné umělecké formy inspirované dramatem/skladbou/jiným uměleckým dílem z období baroka, vznik textu/hudebního díla na motivy barokních děl, inscenace/koncert původního barokního díla a další.

Nechceme dávat žádná omezení. Jedinými podmínkami jsou inspirace barokem/Kuksem a uvedení premiéry/work-in-progressu v rámci festivalu THEATRUM KUKS 2020.

Rezidence se bude konat v termínu 14. – 23. 8. 2020. Forma rezidence je pak ze strany festivalu zajištění zkušebního prostoru a ubytování přímo v Kuksu (buď hospitál Kuks, nebo Comoedien-Haus) pro maximálně desetičlenný tvůrčí tým, možnost prezentovat vzniklé dílo a samozřejmě volný vstup pro tvůrčí tým na veškeré festivalové produkce. Finanční výlohy pro tvůrčí tým tedy obnášejí veškeré náklady na vznik projektu (technika, výroba, produkce). V našich finančně-technických možnostech není zajistit týmu zvuk a světla, pouze prostor (respektive záleží pak na konkrétní domluvě s technikem festivalu).

Kuks-2019-web-102.jpg (65 KB)

Jako organizátoři festivalu THEATRUM KUKS se dlouhodobě zabýváme barokním uměním a hledáme v kultuře staré 300 let nové a nové inspirační proudy pro dnešní dobu a dnešní kulturu. Proto jsme se rozhodli oslovit i tvůrce jiné, studenty, divadelníky či hudebníky, které by možná ani nenapadlo hledat podněty v baroku, ale pro které by tato možnost představovala výzvu. Nepovažujeme baroko za mrtvé a ani nepovažujeme za jedinou možnou uměleckou cestu uchopení barokního odkazu formou rekonstrukce divadelních a hudebních děl. Hledáme v baroku to, co má společné s dnešní dobou, to, co by pro nás mohlo být zajímavé a podnětné. Proto má náš festival podtituly „baroko, jak jej nečekáte“ a „festival barokního a barokem inspirovaného umění“.

Pokud máte o rezidenci zájem, posílejte své návrhy projektů na e-mail tereza@theatrum-kuks.cz DO 31. 1. 2020. Součástí projektu musí být: název tvůrčí skupiny, členové tvůrčího týmu a dramaturgická koncepce projektu. 
Těšíme se!   

THEATRUM-KUKS-2018-sobota-25.-8.-Ilegumova-divadelni-spolecnost-Achymisticka-manufaktura-hrabete-Sporcka-foto-Marianna-Borecka-2-.jpg (56 KB)

Rezidence se již zúčastnili tyto projekty:

- v roce 2018 studenti Katedry alternativního a loutkového divadla na DAMU s inscenací "Šírání čirého jasného dne" v režii Niny Jacques. Inscenace je nyní součástí repertoáru soboru 8lidí a zároveň součástí Nové sítě 

- v roce 2018 členové amatérského divadelního souboru Ilegumova divadelní společnost s imerzivním projektem "Alchymistická manufaktura hraběte Šporka", kteoru má soubor stále v aktivním repertoáru 

MG-4203.jpg (31 KB)

- v roce 2019 studenti Katedry alternativního a loutkového divadla na DAMU s inscenací inspirovanou povídkovým cyklem Jakuba Demla "Tanec smrti" v režii Elišky Říhové

- v roce 2019 florista Tamás Vígh s floristickou instalací "Tři zlaté pruty", která byla jedinečným a neopakovatelným zážitkem pouze pro návštěvníky festivalu

 

 

 

Festival THEATRUM KUKS vypsal pro osmnáctý ročník rezidenci pro umělecké skupiny, jednotlivce či studenty uměleckých oborů.

Zajímal nás divadelní, hudební či jiný umělecký projekt, který se jakýmkoli způsobem inspiruje v české i světové barokní kultuře nebo přímo kukským areálem a který hledá spojení baroka se současností – najdou-li pro to umělci opodstatnění. Možností je řada – vznik inscenace/performance/či jiné umělecké formy inspirované dramatem/skladbou/jiným uměleckým dílem z období baroka, vznik textu/hudebního díla na motivy barokních děl, inscenace/koncert původního barokního díla a další.

Projekt neměl žádná omezení. Jedinými podmínkami jsou inspirace barokem a uvedení premiéry/work-in-progressu v rámci festivalu THEATRUM KUKS 2019. Termín rezidence je 10. - 25. 8. 2019.

who will be.jpg (540 KB)

Ze šesti přihlášených projektů jsme zvolili opět 2: 

- studenty 2. ročníku KALD DAMU s loutkovým projektem inspirovaným tancem Smrti a prózou Jakuba Demla Hrad smrti
- florista Tamás Vígh s neobvyklým projektem: tvorba site-specific florálního objektu z rostlinného materiálu nacházejícího se v areálu (blízkosti areálu) Kuks bez zásahu do krajinářského celku. 

Všem, kteří se do rezidenčního programu přihlásili, nesmírně děkujeme a máme velkou radost, že baroko má stále co říci - a to zejména mladým umělcům. OBĚMA TVŮRČÍM SKUPINÁM GRATULUJEME A TĚŠÍME SE!

 

Tamás Vígh: Site-specific instalace /nature art

"Cílem mé participace na THEATRUM KUKS 2019 je vytvoření site-specific florálního objektu z rostlinného materiálu nacházejícího se v areálu (blízkosti areálu) Kuks bez zásahu do krajinářského celku, tudíž za použití letorostů, jednoletých výhonků, tráv a náletového porostu. Inspirací k tomuto projektu slouží samotná příroda, která nejen v období baroka měla svou neodmyslitelnou úlohu jak v léčitelsví, tak v umění, jak to například můžeme pozorovat na výzdobě barokních interiérů i exteriérů. Pozemky barokních staveb, zámecké nebo klášterní zahrady se symetrickým dělením celku a symetrická průčelí staveb, jež sama o sobě vytváří výrazný ornament. Tento odkaz barokní ornamentální tvorby bych rád reflektoval v podobě jednoho velkého ornamentálního objektu (umístěného v blízkosti hospitálu, podél cesty k terasovitému schodišti), který by ale svým monochromatickým barevným provedením odkazoval k současným floristickým / land-artovým přístupům. Finálním dílem by pak byl ornamentální reliéf na volné travnaté ploše, v celku viditelný zejména z větší výšky, orientovaný ke kostelu Nejsvětější Trojice." www.tamasvigh.cz

KALD DAMU (ELIŠKA ŘÍHOVÁ A KOL.) : Loutkové divadlo jako oživení mrtvých

"Naším výchozím bodem je Totentanz v baroku. Téma smrti je dnes vytěsňováno a sekularizováno, a proto bychom jej chtěli ukázat v barokním smyslu jako vrchol života. Jak všichni víme, kdyby život nesměřoval do smrti, nemělo by žití žádnou hodnotu. Stalo by se jen nekonečným opakováním situací bez jakékoliv tenze, která člověka žene kupředu.
Chceme vytvořit adaptaci prozaického díla Jakuba Demla: Hrad smrti. Jedná se o dílo z počátku 20. století, které svým symbolismem a expresionismem velmi úzce souvisí s barokním uměním (napětí, křesťanská symbolika, alegorie, mysticismus, smrt, záměření na jednu hlavní osobu atd.). V rámci divadelní adaptace bychom se rádi inspirovali výtvarným vyobrazením tance smrti přímo v areálu Kuksu, který je tímto proslulý. Malby by měly být přímým zdrojem pro některé obrazy v představení. Když jsme se zamýšleli nad formou, která by pro toto téma byla nejlepší, vybrali jsme loutky. Zásadní je, že se jedná o neživé objekty, které se animací oživují a stávají se subjekty. Podle nás je to nejpřímější cesta jak zobrazit oživení mrtvých, kteří promlouvají k živým."